Monumente

Monumente

O prejudecată destul de larg răspândită consideră monumentul un loc al lucrurilor moarte ce nu mai au de mult nici o utilitate.

Lista Monumentelor Istorice din 2004 cuprinde pentru Comuna Gura Ocniţei un număr de 12 obiective, între care două de categorie A şi restul de categorie B. Sunt trei situri arheologice, două ansambluri de arhitectură, alte cinci obiective de arhitectură şi două obiective de artă, având cotaţia şi caracteristicile următoare:

 • DB-I-s-B-16956 – Situl arheologic de la Adânca, sat ADÂNCA, situat în zona "Pod Pâscov” sau "Ghimpuri”, la extremitatea de Sud a comunei, în stânga râului Pâscov;
 • DB-I-m-B-16956.01 – Aşezare datând din epoca medievală, sat ADÂNCA, situată în zona "Pod Pâscov” sau "Ghimpuri”, la extremitatea de Sud a comunei, în stânga râului Pâscov;
 • DB-I-m-B-16956.02 – Aşezare sec. II a. Chr., epoca Laténe, sat ADÂNCA, situat în zona "Pod Pâscov” sau "Ghimpuri”, la extremitatea de Sud a comunei, în stânga râului Pâscov;
 • DB-I-s-B-17053 – Situl arheologic de la Gura Ocniţei, sat GURA OCNIŢEI, "Podul Slănic”, la SE de sat, la N de DJ 720 Răzvad-Moreni;
 • DB-I-m-B-17053.01 – Aşezare, epoca migraţiilor, sat GURA OCNIŢEI, "Podul Slănic”, la SE de sat, la N de DJ 720 Răzvad-Moreni;
 • DB-I-m-B-17053.02 – Cimitir, sec. XV – XVII, epoca medievală, sat GURA OCNIŢEI, "Podul Slănic”, la SE de sat, la N de DJ 720 Răzvad-Moreni;
 • DB-I-s-B-17090 – Tumul, epoca preistorie, sat OCHIURI, zona "Movile”, la 0,5 km NE de sat, în dreapta pârâului Slănic,
 • DB-II-m-B-17318 – Ruinele Bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, sec. XVII – XVIII, sat ADÂNCA, comuna GURA OCNIŢEI;
 • DB-II-m-B-17319 – Ruinele Bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1886-1891 sat ADÂNCA, comuna GURA OCNIŢEI;
 • DB-II-m-B-17525 – Ruinele Bisericii "Adormirea Maicii Domnului” sat GURA OCNIŢEI; comuna GURA OCNIŢEI, sec. XVII - XVIII
 • DB-II-m-B-17526 – Biserica "Sf. Nicolae”, "Sf. Pantelimon”, "Sf. Paraschiva”, 1809, sat GURA OCNIŢEI, comuna GURA OCNIŢEI;
 • DB-II-a-B-17527 – Colonia muncitorească a Societăţii "Astra Română", 1920, sat GURA OCNIŢEI, comuna GURA OCNIŢEI;
 • DB-II-a-B-17609 – Fostul domeniu al Societăţii "Astra Română" sat OCHIURI; comuna GURA OCNIŢEI Cartierul de locuinţe de serviciu ale Societăţii "Astra Română", sf. sec. XIX - 1920, între biserică la nord şi complexul comercial la sud, până la limita posterioară a U.M. Poliţie şi str. Principală;
  • DB-II-m-A-17693 – Biserica "Naşterea Domnului” sat SĂCUIENI, 1656–1657, comuna GURA OCNIŢEI,
  • DB-IV-m-A-17797 – Crucea de piatră "de la Fântână" sat ADÂNCA, 1650, comuna GURA OCNIŢEI,
  • 1184 DB-IV-m-B-17798 – Troiţă sat ADÂNCA, sec. XlX , comuna GURA OCNIŢEI;

Biserica Sf. Nicolae

1809

Mai multe informatii