Populatie

Dinamica evolutiei demografice

                        Evoluţia demografică a comunei arată următoarele repere:

                        - în anul 1810 :

                        - în satul Gura Ocniţei erau :      67 de case, 122 de bărbaţi şi 124 de femei;

                       - în satul Săcuieni erau :            63 de case, 133 de bărbaţi, 125 de femei ;

                       - în satul Adânca erau  :            40 de case, 66 de bărbaţi şi 70 de femei.

                    - la recensământul din 1835 au fost înregistrate :

                       - la Gura Ocniţei :                       82 gospodării ;

                        - la Săcuieni                               40 de gospodării.

                     - în anul 1912, comuna Gura Ocniţei (formată din satele Gorgoteni şi Gura Ocniţei) avea o populaţie de 1297 de locuitori, iar comuna Săcuieni (formată din satele Adânca, Săcuieni) avea o populaţie de 2340 de locuitori ;

                     - în anul 1937, comuna Gura Ocniţei avea 351 de familii cu 1704 locuitori, iar comuna Săcuieni 335 de familii cu 1458 de locuitori.

                     - recensământul din anul 1970 a stabilit că în comună sunt 8556 de locuitori (4152 de bărbaţi şi 4404 femei), reprezentaţi pe sate astfel :

                                    - Gura Ocniţei 45.6%,

                                    - Adânca 26.6%,

                                    - Ochiuri 5.8%,

                                   - Săcuieni 22.0%.

                     - în anul 2000, populaţia  comunei Gura – Ocniţei era de 7124 locuitori, dintre care 3415   bărbaţi şi 3709   femei

                    - conform recensământului populatiei si locuintelor din anul 2002 s-au înregistrat un număr de 7.951 locuitori, din care 3909 bărbaţi si 4042 femei, dar în prezent, pe fondul migraţiei şi emigraţiei, aceste cifre au scăzut dramatic .

            De asemeni, datele recensământului arată că în comună sunt înregistrate un număr de 2.474 gospodării cu un număr de 2.521 familii, ceea ce demonstrează că media persoanelor ce gospodăresc împreună într-o curte (2,88 persoane / gospodărie) este puţin mai mică decât media pe judeţ (2,95 persoane / gospodărie).

            Repartizarea populatiei pe principalele grupe de vârstă comparativ cu procentele medii în judet se prezintă asffel:

            -între 0-14 ani sunt 14,70%
            -între 15-59 ani sunt 54,10%
            -60 de ani si peste sunt 31,20%
           Analizând procentele de mai sus se observă o scădere la grupa populaţiei tinere până la 15 ani si o îmbătrânire mai mare la grupa peste 60 de ani.

Efectele îmbătrânirii demografice a populatiei pot fi:

sporirea presiunii populatiei inactive asupra populaţiei active;

frânarea creşterii nivelului de trai;

scăderea potenţialului forţei de muncă;

creşterea raportului de dependenţă a populatiei vârstnice, faţă de populaţia tânără;

creşterea fondului de pensii, restructurarea bugetului de stat;

sporirea fondurilor de asistenţă sanitară;

poate fi influenţat nivelul productivităţii muncii sociale;

Evolutia populatiei comunei Gura Ocniţei la nivelul satelor:

Sate                                                                                

                                                                       

                           Ani

Recensământ

1992

Recensământ

2002

Apreciere

2010

Populaţie

Gospodării

Populaţie

Gospodării

Populaţie

Gospodării

Gura Ocniţei

3.073

1.101

3.402

1.139

3.414

1.124

Săcuieni

1.899

645

2.002

692

2.059

700

Adânca

2.101

795

2.098

742

2.130

711

Ochiuri

541

101

463

121

348

117

TOTAL

7.614

2.642

7.965

2.694

7.951

2.652

       Locuitorii se ocupau încă din vechime cu creşterea vitelor, lucrul la pădure, pomicultura si diferite meşteşuguri săteşti : tâmplăria, dulgheria, zidăria, rotăria, fierăria, valorificând bogatele resurse de materii prime existente, cărăuşia fiind de asemenea larg practicată şi o mare amploare cunoscând ţesutul covoarelor.

Structura familială

Populatia stabilă a comunei pe grupe de vârstă şi sexe într-o evoluţie dinamică :

Grupe de vârstă

Sexe

Ani

 1992

(persoane)

 1997

(persoane)

 2002

(persoane)

 2007

(persoane)

 2010

(persoane)

0- 4 ani

Total

                          :

                       355

                       368

                    334

                    346

Masculin

                          :

                       186

                       187

                    165

                    179

Feminin

                          :

                       169

                       181

                    169

                    167

5- 9 ani

Total

                          :

                       510

                       426

                    363

                    346

Masculin

:

247

229

187

187

Feminin

:

263

197

176

159

10-14 ani

Total

:

447

568

431

400

Masculin

:

218

275

228

198

Feminin

:

229

293

203

202

15-19 ani

Total

:

503

501

645

498

Masculin

:

253

243

318

246

Feminin

:

250

258

327

252

20-24 ani

Total

:

571

530

489

632

Masculin

:

291

272

252

328

Feminin

:

280

258

237

304

25-29 ani

Total

:

678

570

564

495

Masculin

:

374

292

293

257

Feminin

:

304

278

271

238

30-34 ani

Total

:

401

736

590

601

Masculin

:

207

393

305

311

Feminin

:

194

343

285

290

35-39 ani

Total

:

388

434

751

628

Masculin

:

208

228

390

332

Feminin

:

180

206

361

296

40-44 ani

Total

:

431

440

458

645

Masculin

:

228

232

236

338

Feminin

:

203

208

222

307

45-49 ani

Total

:

423

483

468

460

Masculin

:

207

250

242

232

Feminin

:

216

233

226

228

50-54 ani

Total

:

331

477

517

506

Masculin

:

160

240

261

264

Feminin

:

171

237

256

242

55-59 ani

Total

:

458

354

477

490

Masculin

:

206

157

238

241

Feminin

:

252

197

239

249

60-64 ani

Total

:

512

451

346

383

Masculin

:

229

184

147

169

Feminin

:

283

267

199

214

65-69 ani

Total

:

446

447

418

353

Masculin

:

176

192

164

138

Feminin

:

270

255

254

215

70-74 ani

Total

:

333

382

364

391

Masculin

:

138

149

142

156

Feminin

:

195

233

222

235

75-79 ani

Total

:

151

257

290

275

Masculin

:

44

99

108

92

Feminin

:

107

158

182

183

80-84 ani

Total

:

128

105

168

187

Masculin

:

47

32

59

59

Feminin

:

81

73

109

128

85 ani si peste

Total

:

58

90

87

101

Masculin

:

19

36

24

35

Feminin

:

39

54

63

66

            Pe total comună, situaţia se prezintă astfel:

Grupe de vârstă

Sexe

Ani

 1992

(persoane)

 1997

(persoane)

 2002

(persoane)

 2007

(persoane)

 2010

(persoane)

Total comuna Gura Ocniţei

Populaţie

7615

7124

7619

7760

7737

Masculin

3678

3438

3690

3759

3762

Feminin

3937

3686

3929

4001

3975

            In ceeace priveşte durata medie a vieţii pe medii de viaţă şi sexe, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa aceasta se situează la următoarele niveluri, într-o evoluţie pe etape de 5 ani:

Medii de rezidenţă

Sexe

Ani

 1992

(vârsta în ani)

 1997

(vârsta în ani)

 2002

(vârsta în ani)

 2007

(vârsta în ani)

 2010

(vârsta în ani)

Total

Total

69,45

69,08

71,55

72,85

73,62

Masculin

66

64,99

67,57

68,95

69,84

Feminin

73,12

73,56

75,72

76,87

77,54

Urban

Total

:

69,38

72,24

73,31

73,89

Masculin

:

65,96

68,39

69,87

70,19

Feminin

:

72,98

76,19

76,64

77,37

Rural

Total

:

68,66

71,03

72,58

73,38

Masculin

:

64,30

66,95

68,51

69,54

Feminin

:

73,56

75,42

76,94

77,51

Sporul natural în comuna Gura Ocniţei

Indicatori

Ani

 1992

(persoane)

 1997

(persoane)

 2002

(persoane)

 2007

(persoane)

 2010

(persoane)

Născuţi vii

91

61

66

63

65

Decedaţi

132

116

100

112

114

Spor natural

-41

-55

-34

-49

-49

Pentru cei  7.075 locuitori, cât s-au înregistrat la recensământul din 2011 (date provizorii), comuna Gura Ocniţei se situează printre comunele medii spre mari ale României.

Cu excepţia sporurilor şi ritmurilor negative, care s-au datorat unor întâmplări excepţionale (cum ar fi războaiele mondiale), populaţia comunei a crescut în permanenţă, exceptând situaţia din ultimii ani, când grava criză din ţară se reflectă şi în satele componente ale comunei Gura Ocniţei, în special cu referire la sporul natural al populaţiei.

Această creştere a populaţiei înregistrează însă, de-a lungul anilor, valori inegale ca urmare a modificărilor survenite în evoluţia mortalităţii, a natalităţii şi migraţiunii populaţiei.

Starea civilă

Căsătorii-nupţialitate

Căsătorii

Ani

 1992

(număr)

 1997

(număr)

 2002

(număr)

 2007

(număr)

 2010

(număr)

GURA OCNITEI

72

53

34

35

22

Nupţialitatea - fenomen demografic ce exprimă intensitatea căsătoriilor dintr-o populatie sau diferite subdiviziuni ale ei, rata brută de nupţialitate fiind raportarea numărului de căsătorii încheiate într-un an la populatia medie din anul respectiv.

Intervalul de variatie al ratei brute de nuptialitate este [13-33] dar, în general, se observă o scădere a numărului de căsătorii.

Divorţuri-divorţialitate

Divorţuri

Ani

 1992

(număr)

 1997

(număr)

 2002

(număr)

 2007

(număr)

 2010

(număr)

GURA OCNITEI

5

11

13

15

9

Divortialitatea – fenomen demografic ce exprimă intensitatea divorţurilor într-o populatie sau în anumite subdiviziuni ale ei, rata brută de divorţialitate reprezentând numărul divorţurilor într-un an raportat la populaţia medie.

Divorţialitatea este un fenomen dependent de o serie de factori sociali:

Legislaţia referitoare la divorţ

Urbanizarea

Modificări în functiile familiei

Cresterea gradului de emancipare al femeii

Scăderea influentei religiei si a altor elemente de tradiţie

Schimbări în atitudinea oamenilor faţă de căsătorie;

In general, s-a observat o usoară scădere a numărului divorturilor.

Rata divorturilor afectează într-o mică măsură rata natalităţii.