2013

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 13 din 05.04.2013 privind aprobarea contului de încheiere a contului bugetar pentru anul 2012 Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 11 din 26.03.2013 privind instituirea unor taxe locale pentru închirierea unor mijloace de transport aflate în dotarea S.V.S.U. Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 10 din 4.03.2013 privind aprobarea structurii rețelei școlare de pe raza comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 9 din 26.02.2013 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii 4162001 la nivelul localității Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 8 din 26.02.2013 privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 17 mp din clădira ”fost sediu Primărie Adânca” Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 5 din 26.02.2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Gura Ocniței în domeniul privat a clădirii ”Arhiva primăriei” Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 4 din 26.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice în vederea realizării obiectivului ”Grupuri sanitare la școala Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 3 din 05.02.2013 privind aprobarea cesiunii contractului de locațiune sub nr. 2737 din 13.10.2011 Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 2 din 23.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor stabilite prin OrdonanțaGuvernului nr. 21 -2002, privind gospodărirea localităților rurale și urbane Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr. 1 din 15.01.2013 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2013 Vizualizare hotărâre