2017

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 134 din 18.12.2017 privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018 Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 133 din 18.12.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Căminului Cultural Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 132 din 18.12.2017 privind aprobarea acordului de principiu referitor la schimbarea categoriei de folosință a terenului proprietatea societății Charleston Development srl Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 131 din 18.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței începând cu data de 01.01.2018 Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 130 din 18.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2018 Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 129 din 18.12.2017 privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea Asociației Clubul Sportiv Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 128 din 18.12.2017 având ca obiect modificarea HCL nr. 87 din 27.09.2017 privind închirierea suprafeței de 3230 mp sc omv petrom sa în vederea amplasării sondelor nr. 439 și 487 dealul B Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 126 din 18.12.2017 privind aprobarea rețele școlare a unităților de învățământ din comuna Gura ocniței în anul școlar 2018-2019 Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 125 din 18.12.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gura ocniței pentru anul 2018 Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr. 124 din 18.12.2017 privind implementarea proiectului ”Inființare bază sportivă în comuna Gura ocniței cu accent pe incluziune socială a rromilor prin sport” Vizualizare hotărâre
11 Hotărârea nr. 123 din 18.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ”Înființare bază sportivă în comuna Gura Ocniței cu accent pe incluziunea socială a rromilor Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 122 din 18.12.2017 privind implementarea proiectului ”Amenajare exterioară, peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Cămin Cultural Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
13 Hotărârea nr. 121 din 18.12.2017 privind implementarea proiectului ”Înființare centru de zi de tip club pentru toate categoriile sociale din comuna Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 120 din 18.12.2017 privind Revocarea HCL nr. 106 din 28.11.2017 privind implementarea proiectului ”Înființare centru de zi tip club pentru toate categoriile sociale Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 119 privind Revocarea HCL nr. 104 din 28.11.2017, privind implementarea proiectului ”amenajare exterioară, peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Cămin Cultural Gura Vizualizare hotărâre
16 Hotărârea nr. 118 din 18.12.2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu poziția 146 Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 117 din 18.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 18.12.2017 Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 116 privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea recuperării cval amendă ANRMAP Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 115 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. III 2017 Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 114 din 05.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna decembrie 2017 Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 113 din 05.12.2017 privind revocarea HCL nr. 100 din 28.11.2017, rectificarea bugetului local al Comunei Gura Ocniței în luna noiembrie 2017 Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 112 din 28.11.2017 privind transformarea funcției publice de execuție vacante în cadrul Primăriei comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr. 111 din 28.11.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local al Comunei Gura Ocniței în valoare de 35.000.00 lei Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 110 din 28.11.2017 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea casării, declasării și valorificării Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 109 din 28.11.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Gura Ocniței, poziția 36 din Inventarul bunurilor Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 108 din 28.11.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Gura Ocniței, pozițiile 66 și 67 din Inventarul bunurilor Vizualizare hotărâre
27 Hotărârea nr. 107 din 28.11.2017 privind aprobarea înființării Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestui serviciu Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 106 din 28.11.2017 privind implementarea proiectului ”Inființare centru de zi de tip club pentru toate categoriile sociale din comuna gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 105 din 28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizare obiectivului ”Inființare centru de zi de tip club pentru toate categoriile sociale Vizualizare hotărâre
30 Hotărârea nr. 104 din 28.11.2017 privind implementarea proiectului ”Amenajare exterioară, peisagistică și dotare mibilier urban aferent spațiului Cămn Cultural Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 103 din 28.1.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Amenajare exterioară, peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 102 din 28.11.2017 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din comuna Gura Ocniței pentru anul de referință 2017 Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 101 din 28.11.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe trim. IV 2017 în baza adresei nr. 127.290-24.11.2017 emisă de AJFP DB Vizualizare hotărâre
34 Hotărârea nr. 100 din 28.11.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gura Ocniței în luna noiembrie 2017 Vizualizare hotărâre
35 Hotărârea nr. 99 din 28.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin virări de credite în cadrul aceluiași capitol în luna noiembrie 2017 Vizualizare hotărâre
36 Hotărârea nr. 98 din 27.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna octombrie 2017-min Vizualizare hotărâre
37 Hotărârea nr. 97 din 27.10.2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr, 58 din 28.07.2017-min Vizualizare hotărâre
38 Hotărârea nr. 96 din 27.10.2017 privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL-min Vizualizare hotărâre
39 Hotărârea nr. 95 din 27.10.2017 privind modificarea HCL nr. 11 din 22.02.2017-min Vizualizare hotărâre
40 Hotărârea nr. 94 din 27.10.2017 privind modificarea HCL nr. 68 din 31.08.2017 privind aprobarea finanțării bugetului local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL-min Vizualizare hotărâre
41 Hotârârea nr. 93 din 27.10.2017 privind modificarea HCL nr. 75 din 31.08.2017 privind modificarea HCL nr. 10 din 22.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici-min Vizualizare hotărâre
42 Hotărârea nr. 92 din 27.10.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului publical comunei Gura Ocniței-min Vizualizare hotărâre
43 Hotărârea nr. 90 din 27.10.2017 privind aprobarea Reglamentului intern de recepție a lucrărilor executate la nivelul Comunei Gura Ocniței-min Vizualizare hotărâre
44 Hotărârea nr. 89 din 27.10.2017 privind necesitatea și oportunitatea de ”Autoutilitară tip basculă de 3.5 tone second-hand”-min Vizualizare hotărâre
45 Hotărârea nr. 88 din 27.09.2017 privind aprobarea modificării HCL nr. 76 din 18.09.2017 Vizualizare hotărâre
46 Hotărârea nr. 87 din 27.09.2017 privind închirierea suprafeței de 3230 mp societății SC OMV Petrom SA Vizualizare hotărâre
47 Hotărârea nr. 86 din 27.09.2017 privind solicitarea scrisorii de garanție din fartea F.N.G.C.I.M.M. SA I.F.N. Vizualizare hotărâre
48 Hotărârea nr. 85 din 27.09.2017 privind aprobarea închirierii unui act adițional la contractul nr. 124 din 06.01.2016 încheiat cu SC OMV Petrom SA Vizualizare hotărâre
49 Hotărârea nr. 84 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Ocniței pentru anul 2018 Vizualizare hotărâre
50 Hotărârea nr. 83 din 27.09.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
51 Hotărârea nr. 82 din 27.09.2017 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții ale UAT Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
52 Hotărârea nr. 81 din 27.09.2017 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile pentru cap. 3.6.1 asistență tehnică din partea proiectantului în val. estimată de 1500,00 lei Vizualizare hotărâre
53 Hotărârea nr. 80 din 27.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Gura Ocniței în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
54 Hotărârea nr. 79 din 27.09.2017 privindalegerea președintelui de ședință al Consiliului local Gura Ocniței septembrie-noiembrie 2017 Vizualizare hotărâre
55 Hotărârea nr. 78 din 18.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe trimestrul III septembrie 2017 Vizualizare hotărâre
56 Hotărârea nr. 77 din 18.09.2017 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
57 Hotărârea nr. 76 din 18.09.2017 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 41 din 16.05.2017 privind înființarea SC Pres Serv Gura Ocniței SRL Vizualizare hotărâre
58 Hotărârea nr. 75 din 31.08.2017 privind modificarea HCL nr. 10-22.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici oentru obiectivul ” Pod peste pârul Slănic, lateral DJ 720C Vizualizare hotărâre
59 Hotărârea nr. 74 din 31.08.2017 privind completarea HCL nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual Vizualizare hotărâre
60 Hotărârea nr. 73 din 31.08.2017 privind revocarea HCL nr. 62 din 28.07.2017 pentru desființarea unei funcții publice și înființarea unei funcții contractuale-min Vizualizare hotărâre
61 Hotărârea nr. 72 din 31.08.2017 privind acordul de principiu în vederea atribuirii domnului Tararu paraschiv a unui spațiu pentru îmființarea unui adăpost pentru căinii fără stăpân din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
62 Hotărârea nr. 71 din 31.08.2017 privind aprobarea necesității și oportunității contractării de servicii în vederea organizării de cursuri de karate, fitnerss, aerobic și alte activități pentru copii din Gura O Vizualizare hotărâre
63 Hotărârea nr. 70 din 31.08.2017 privind aprobarea necesității și oportunității contractării de servicii în vederea organizării de dansuri de societate pentru copii din Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
64 Hotărârea nr. 69 din 31.08.2017 privind constituirea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică a comunei Gura Ocniței-min Vizualizare hotărâre
65 Hotărârea nr. 68 din 31.08.2017 privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL Vizualizare hotărâre
66 Hotărârea nr. 67 din 31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe trimestrul III al anului 2017 conform adresei nr. 93726 din 28.08.2017-min Vizualizare hotărâre
67 Hotărârea nr. 66 din 31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe trim. III al anului 2017 Vizualizare hotărâre
68 Hotărârea nr. 65 din 31.08.2017 privind aprobarea execuției bugetare pe sesiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. II 2017 Vizualizare hotărâre
69 Hotărârea nr. 64 din 31.08.2017 privind eșalonarea datoriilor reprezentând cotizații restante pe care localitatea Gura Ocniței le înregistrează la Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară Vizualizare hotărâre
70 Hotărârea nr. 63 din 28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița. în perioada 2014-2020 Vizualizare hotărâre
71 Hotărârea nr. 62 din 28.07.2017 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante de inspector superior Vizualizare hotărâre
72 Hotărârea nr. 61 din 28.07.2017 privind completarea HCL nr. 74-27.12.2016 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubtritate pentru anul 2017 Vizualizare hotărâre
73 Hotărârea nr. 60 din 28.07.2017 privind aprobareaparticipării comunei Gura Ocniței în calitate de acționar la înființarea Societății ECOS Dâmbovița S.A. persoană juridică de drept privat Vizualizare hotărâre
74 Hotărârea nr. 59 din 28.07.2017 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5198-07.08.2012 între CL Gura Ocniței și domnul, Condea Petre Vizualizare hotărâre
75 Hotărârea nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței, care se aplică începând cu 1 iulie 2017 Vizualizare hotărâre
76 Hotărârea nr. 57 din 27.06..2017 privind implementarea proiectului ”Modernizare, renovare și dotare cămin cultural în sat Săcuieni, com. Gura Ocniței, jud. Dâmbovița” Vizualizare hotărâre
77 Hotărârea nr. 57bis din 27.06..2017 privind acceptarea ofertei de sponsorizare primită din partea SC CIRO GRILL SRL Vizualizare hotărâre
78 Hotărârea nr. 56 din 27.06..2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare, renovare și dotare cămin cultural în sat Săcuieni” Vizualizare hotărâre
79 Hotărârea nr. 55 din 27.06..2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul ”Construire pensiune agroturistică aparținând S.C. Agricol Invest Gura Ocniței S.R.L.” Vizualizare hotărâre
80 Hotărârea nr. 54 din 27.06.2017 privind transformarea funcției vacante de Șef Serviciu SVSU din cadrul Primăriei Gura Ocniței din studii medii în studii superioare Vizualizare hotărâre
81 Hotărârea nr. 53 din 22.06.2017 privind aprobarea regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile-min Vizualizare hotărâre
82 Hotărârea nr. 52 din 22.06.2017 privind încheierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 24.43 mp situat în clădirea fostei băi comunale Săcuieni-min Vizualizare hotărâre
83 Hotărârea nr. 51 din 22.06.2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe și a terenurilor aparținând domniului public și privat Vizualizare hotărâre
84 Hotărârea nr. 50 din 22.06.2017 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile Vizualizare hotărâre
85 Hotărârea nr. 49 din 22.06.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe trimestrul II al anului 2017 Vizualizare hotărâre
86 Hotărârea nr. 48 din 22.06.2017 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local Gura Ocniței pentru ședințele din lunile iunie-august 2017 Vizualizare hotărâre
87 Hotărârea nr. 47 din 30.05.2017 privind aprobarea organizării evenimentului 1 iunie - Ziua copilului cu ocazia zile internaționale a copilului Vizualizare hotărâre
88 Hotărârea nr. 46 din 30.05.2017 privind suplimentarea lucrărilor la investiția Transformarea fostă primărie Săcuieni în Biblionet din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
89 Hotărârea nr. 45 din 30.05.2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare a bugetului local Vizualizare hotărâre
90 Hotărârea nr. 44 din 16.05.2017 privind mandatarea specială a reprezentantului UAT Gura Ocniței în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița Vizualizare hotărâre
91 Hotărârea nr. 43 din 16.05.2017 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
92 Hotărârea nr. 42 din 16.05.2017 privind actualizarea statului de funcții al UAT Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
93 Hotărârea nr. 41 din 16.05.2017 privind aprobarea înființării S.C. Pres Serv Gura Ocniței SRL Vizualizare hotărâre
94 Hotărârea nr. 40 din 16.05.2017 privind aprobarea scoatei din funcțiune a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea clasării, declasării și valorificării Vizualizare hotărâre
95 Hotărârea nr. 39 din 16.05.2017 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței cu suprafața de 1218 mp teren intravilan și extravilan Vizualizare hotărâre
96 Hotărârea nr. 38 din 16.05.2017 privind completarea anexei 2 din HCL nr.12-2008 Vizualizare hotărâre
97 Hotărârea nr. 37 din 19.04.2017 privind aprobarea propunerii de demolare a unui imobil Grădinița Ochiuri și aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului Vizualizare hotărâre
98 Hotărârea nr. 36 din 19.04.2017 privind stabilirea-confirmarea unor drepturi ce se cuvin voluntarilor din cadrul SVSU Ion D.C. Matei al Consiliului Local Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
99 Hotărârea nr. 35 din 19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
100 Hotărârea nr. 34 din 30.03.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
101 Hotărârea nr. 33 din30.03.2017 privind aprobara Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pe anul 2017 Vizualizare hotărâre
102 Hotărârea nr. 32 din 30.03.2017 privind actualizarea organigramei și a statutului de funcții ale UAT Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
103 Hotărârea nr. 31 din 30.03.2017 privind aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale din Cadrul UAT Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
104 Hotărârea nr. 30 din 30.03.2017 privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de servicii specializate de suport tehnic pentru activitatea de fond funciar din Compartimentul registru agricol Vizualizare hotărâre
105 Hotărârea nr. 29 din 30.06.2017 privind acceptarea ofertei de donație a unui microbuz în proprietatea Primăriei comunei Braniștea Vizualizare hotărâre
106 Hotărârea nr. 28 din 30.03.2017 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea primăriei Moroieni, a autospecialei de stins incendii Vizualizare hotărâre
107 Hotărârea nr. 27 din 30.03.2017 privind modificarea și completarea HCL 18-21.04.2016 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Vizualizare hotărâre
108 Hotărârea nr. 26 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe anul 2017 Vizualizare hotărâre
109 Hotărârea nr. 25 din 30.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2016 în anul 2017 Vizualizare hotărâre
110 Hotărârea nr. 24 din 30.03.2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și sesiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe anul 2016-min Vizualizare hotărâre
111 Hotărârea nr. 23 din 27.03.2017 privind implementarea proiectului Construire și dotare grădiniță în sat Adânca Vizualizare hotărâre
112 Hotărârea nr. 22 din27.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Construire și dotare grădiniță din sat Adânca Vizualizare hotărâre
113 Hotărârea nr. 21 din 27.03.2017 privind modificarea art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Comunale Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
114 Hotărârea nr. 20 din 27.03.2017 privind aprobarea programului de activitate pe anul 2017 al Bibliotecii Comunale Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
115 hotărârea nr. 19 din 27.03.2017 privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
116 hotărârea nr. 18 din 27.03.2017 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe în vederea casării și valorificării Vizualizare hotărâre
117 Hotărârea nr. 17 din28.02.2017 privind aprobarea criteriilor pentru ocuparea funcției de administrator public Vizualizare hotărâre
118 Hotărârea nr. 16 din 28.02.2017 privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017 Vizualizare hotărâre
119 Hotărârea nr. 15 din 28.02.2017 privind înregistrarea comunei Gura Ocniței în Sistemul Electronic de Plată Online a Texelor și Impozitelor (SNEP) Vizualizare hotărâre
120 Hotărârea nr. 14 din 28.02.2017 privind modificarea inventarul bunuilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
121 Hotărârea nr. 13 din 28.02.2017 privind transmiterea cu titlu gratuit a unei suprafețe de 149 mp către Centrul de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
122 Hotărârea nr. 12 din 22.02.2017 privind abrobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public Vizualizare hotărâre
123 Hotărârea nr. 11 din 22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, trotuare Vizualizare hotărâre
124 Hotărârea nr. 10 din 22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Pod lateral pe DJ720C Vizualizare hotărâre
125 Hotărârea nr. 9 din 30.01.2017 privind restricția de tonaj, aprobarea unor taxe locale și sancționarea celor ce încarcă regulile stabilite de consiliul local privind utilizarea DC 20 Vizualizare hotărâre
126 Hotărârea nr. 8 din 30.01.2017 privind aprobarea deplasării în străinătate localitatea Nettersheim Germania, a delegației comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
127 Hotărârea nr. 7 din 30.01.2017 privind modificarea HCL 45 din 30.06.2015 privind dotarea autocamionului de la fundația Rumanien Sunshine, din Germania, necesar dotării SVSU Vizualizare hotărâre
128 Hotărârea nr. 6 din 30.01.2017 privind aprobarea ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului local pentru situații de urgență” Vizualizare hotărâre
129 Hotărârea nr. 5 din 30.01.2017 privind modificarea și completarea HCL nr 75 din 27.12.2016 cu privire la închirierea suprafeței de 1238 mp Vizualizare hotărâre
130 Hotărârea nr. 4 din 30.01.2017 privind aprobarea organigramei și a șsatului de funcții al UAT Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
131 Hotărârea nr. 3 din 30.01.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Lambă Vizualizare hotărâre
132 Hotărârea nr. 2 din 30.01.2017 privind acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare Surs A Vizualizare hotărâre
133 Hotărârea nr. 1 din 30.01.2017 privind insușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Canera de Conturi a Județului Dâmbovița Vizualizare hotărâre