2018

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 162 din 19.12.2018 privind validarea dispoziției Primarului nr. 512 din 17.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe trimestrul al Iv lea, al anului 2018 Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 161 din 19.12.2018 privind aprobarea acordării indemnizației de hrană funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 160 din 19.12.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 159 din 19.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții publice a comunei Gura Ocniței pentru anul 2019 Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 158 din 19.12.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucruri de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001 Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 157 din 19.12.2018 privind aprobarea nr. de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2019 Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 156 din 19.12.2018 privind modificarea HCL nr. 1 din 07.11.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, cu poziția 149 Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 155 din 19.12.2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren în suprafață de 6886 mp, având număr cadastral 73188, situat în comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
9 Hotîrârea nr. 154 din 19.12.2018 privind modificarea HCL nr. 141 din 20.11.2018 privind completarea bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr.153 din 19.12.2018 privind completarea HCL nr. 74 din 29.06.2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 38 din Inventarul bunurilor Vizualizare hotărâre
11 Hotărârea nr.152 din 19.12.2018 privind aprobarea inființării ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV GURA OCNIȚEI Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 151 din 19.12.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 78 din 29.06.218, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 Vizualizare hotărâre
13 Hotărârea nr. 150 din 19.12.2018 privind aprobarea limitării tonajului pe DC 20 Ciubucești, pentru vehiculele mai amri de 7.5 tone Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 149 din 19.12.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gura Ocniței în vederea completării, verificării, validării și actualizării elementelor de nomenclatură stradală Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 147 din 03.12.2018 privind aprobarea necesității, oportunității și darea pe cheltuială a sumei de 200000 lei, reprezentând amenda contravențională aplictă UAT Gura Ocniței de ANRMAP prin PV nr. 006 din 16.05.2013 Vizualizare hotărâre
16 Gotărârea nr. 146 din 26.11.2018 privind implementarea proiectului ”Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunei Gura Ocniței! Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 144 din 20.11.2018 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. III 2018 Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 143 din 20.11.2018 privind implementarea proiectului ”G.O. - Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunei Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 142 din 20.11.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 141 din 20.11.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 140 din 20.11.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Gura Ocniței în anul școlar 2019-2020 Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 139 din 20.11.2018 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local al comunei Gura Ocniței în valoare de 50 000 lei ocazionate de 1 Decembrie și sărbătorile de iarnă aferente anului 2018 Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr, 138 din 20.11.2018 privind necesitatea, oportunitatea li alocarea sumelor necesare achiziționării de autoutilitară de tip tractor și remorcă Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 137 din 20.11.2018 privind necesitatea, oportunitatea și alocarea sumelor necesare achiziționării de autoutilitară de tip PRB Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 136 din 20.11.2018 privind necesitatea, oportunitatea și alocarea sumelor necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua publică de canalizare a comunei Gura Ocniței, pe domeniul aparținând UAT Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 135 din 20.11.2018 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 42.407.76 lei, la care se adaugă tva 5.260.89 lei aferent proiectului ”Amenajare exterioară peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului” Vizualizare hotărâre
27 Hotărârea nr. 134 din 20,10.2018 privind aprobarea cotizației comunei Gura Ocniței la Asociația de Dezvltare Intercomunitară ”Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița” pe anul 2019 Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 133 din 20.11.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2019 Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 132 din 07.11.2018 privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 149 Vizualizare hotărâre
30 Hotărârea nr. 131 din 07.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna noiembrie 2018 Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 129 din 25.10.2018 privind aprobarea Planului și constituirea comandamentului local pentru deszăpezirea și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă 2018-2019 Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 128 din 25.10.2018 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestru 1nal anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 127 din 25.10.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței cu suprafețele de 43829 mp teren extravilan, pașune și 8469 mp teren extravilan, livadă Vizualizare hotărâre
34 Hotărârea nr. 126 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri Vizualizare hotărâre
35 Hotărârea nr. 125 din 25.10.2018 privind inventarierea terenurilor care fac obiectul Legii nr. 15-2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Vizualizare hotărâre
36 Hotărârea nr. 124 din 25.10.2018 privind revocarea HCL nr. 25 din 16.06.2006 (trecerea în proprietate a suprafeței de teren 320 mp, situat în sat Săcuieni, str. Morii, Parohia Săcuieni). Vizualizare hotărâre
37 Hotărârea nr. 123 din 25.10.2018 privind revocarea HCL nr. 44 din 16.11.2017 Vizualizare hotărâre
38 Hotărârea nr. 121 din 25.10.2018 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din comuna Gura ocniței pentru anul 2018 Vizualizare hotărâre
39 Hotărârea nr. 119 din 15.10.2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri trotuare în satele Gura Ocniței, Săcuieni, Adânca” Vizualizare hotărâre
40 Hotărârea nr. 118 din 15.10.2018 privind modificarea HCL nr. 12 din 22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectiului ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public” Vizualizare hotărâre
41 Hotărârea nr. 117 din 09.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gura Ocniței în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Ocniței în anul 2018-2019 Vizualizare hotărâre
42 Hotărârea nr. 116 din 09.10.2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 77 din 29.06.2018 (închirierea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
43 Hotărârea nr. 115 din 09.10.2018 privind modificarea Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, educative și religioase care se desfășoară în comuna Gura Ocniței, în anul 2018, conform HCL nr. 15 din 30.01.2018 Vizualizare hotărâre
44 Hotărârea nr. 113 din 26.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna septembrie 2018 Vizualizare hotărâre
45 Hotărârea nr. 112 din 26.09.2018 Organizarea și desfășurarea evenimentului, ” Ziua internațională a persoanelor vârstnice” Vizualizare hotărâre
46 Hotărârea nr. 111 din 26.09.2018 privind angajamentul de a suporta cheltuieli neeligibile aferente proiectului ”Construire și dotare grădiniță în sat Adânca” Vizualizare hotărâre
47 Hotărârea nr. 110 din 26.09.2018 privind solicitarea scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. și aprobarea valorii de investiție pentru proiectul ”Înființare bază sportivă în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
48 Hotărârea nr. 109 din 26.09.2018 privind solicitarea scrisorii de garantie din martea F.N.G.C.I.M.M. și aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Înființare cventru de zi tip club pentru toate categoriile sociale” Vizualizare hotărâre
49 Hotărârea nr. 108 din 17.09.2018 privind Aprobarea acordului de parteneriat privind reabilitarea unor sectoare ale rețelei de canalizare situată de pe raza comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
50 Hotărârea nr. 107 din 17.09.2018 privind revocarea HCL 98 din 28.08.2018 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului Extindere rețea de canalizare Vizualizare hotărâre
51 Hotărârea nr. 106 din 06.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții Înființare rețea de canalizare, sat Săcuieni Vizualizare hotărâre
52 Hotărârea nr. 105 din 06.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții Înființare rețea de canalizare, sat Adânca Vizualizare hotărâre
53 Hotărîârea nr. 104 din 06.09.2018 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării de servicii privind întocmire documentație tehnică și de lucrări privind deviere conductă gaze naturale Vizualizare hotărâre
54 Hotărârea nr. 103 din 06.09.2018 privind desemnarea dirigintelui de șantier pentru supravegherea lucrărilor pentru obiectivul Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțurilor Vizualizare hotărâre
55 Hotărârea nr. 103 din 06.09.2018 privind desemnarea dirigintelui de șantier pentru supravegherea lucrărilor pentru obiectivul Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțurilor Vizualizare hotărâre
56 Hotărârea nr. 102 din 06.09.2018 privind desemnarea dirigintelui de șantier pentru supravegherea lucrărilor Pod peste pârâu Slănic Vizualizare hotărâre
57 Hotărârea nr. 101 din 06.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna septembrie 2018 Vizualizare hotărâre
58 Hotărârea nr. 100 din 28.08.2018 privind tinerea evidenței efectuării orelor de muncă prestate de către beneficiarii Legii nr. 416-2001 privind venitul minim garantat, de către SC Pres Serv Gura Ocnițe Vizualizare hotărâre
59 Hotărârea nr. 99 din 28.08.2018 privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Împrejmuire stadion Săcuieni” în Împrejmuire stadion Săcuieni, platformă pentru containere și fosă septică” Vizualizare hotărâre
60 Hotărârea nr. 98 din 28.08.2018 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului ”Extindere rețea de canalizare str. Sub Coastă” și aprobarea Memoriu Tehnic și formularul F3 Vizualizare hotărâre
61 Hotărârea nr. 97 din 14.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Vizualizare hotărâre
62 Hotărârea nr. 96 din 14.08.2018 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării de servicii tip limba germană Vizualizare hotărâre
63 Hotărârea nr. 95 din 14.08.2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului pentru investitia Modernizarea străzilor, șanțurilor, rigolelor, trotuare Vizualizare hotărâre
64 Hotărârea nr. 94 din 14.08.2018 privind actualizarea valorii de investiție a proiectului pentru investiția Pod peste pârâul Slănic Vizualizare hotărâre
65 Hotărârea nr. 93 din 14.08.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii de investiție a proiectului pentru obiectivul Modernizare, extindere și dotare Grădiniță cu program normal și transform Vizualizare hotărâre
66 Hotărârea nr. 93 din 14.08.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii de investiție a proiectului pentru obiectivul Modernizare, extindere și dotare Grădiniță cu program normal și transform Vizualizare hotărâre
67 Hotărârea nr. 92 din 24.07.2018 privind modificarea art. 6 din HCL nr. 12 din 30.01.2018 pentru implementarea proiectului Inființarea bază sportivă în comuna Gura ocniței cu accent pe incluziunea socială a romil Vizualizare hotărâre
68 Hotărârea nr. 91 din 24.07.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în anul 2018 Vizualizare hotărâre
69 Hotărârea nr. 90 din 24.07.2018 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim II 2018 Vizualizare hotărâre
70 Hotărârea nr. 89 din 24.07.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6966 din 22.07.2015 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și PFV ANDO SRL Vizualizare hotărâre
71 Hotărârea nr. 88 din 24.07.2018 privind aprobarea Protocolului de cooperare între Consiliul Județean Dâmbovița, Școala Gimnazială Specială Târgoviște și Primăria Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
72 Hotărârea nr. 87 din 24.07.2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului pentru investiția ”Pod peste pârâul Slănic, lateral DJ720C, km 4+300 la Ochiuri Vizualizare hotărâre
73 Hotărârea nr. 86 din 24.07.2018 privind solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN și aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajarea exterioară, peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Cămin Cultural Gura Ocnițe Vizualizare hotărâre
74 Hotărârea nr. 86 din 24.08.2018 privind solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN ȘI APROBAREA VALORII DE INVESTIȚIE A PROIECTULUI ”Amenajarea exterioară, peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Cămin Cultural Gura Ocnițe Vizualizare hotărâre
75 Hotărârea nr. 85 din 24.07.2018 privind solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA. FN și aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizarea, renovarea și dotare Cămin Cultural în sat Săc Vizualizare hotărâre
76 Hotărârea nr. 84 din 4.07.2018 privind necesitatea și oportunitatea achziționării de containere modulare tip vestiar cu structură metalică, grup sanitar și terasă Vizualizare hotărâre
77 Hotărârea nr. 83 din 29.06.2018 privind aprobarea Planului de Colaborare Între Centru de Perfecțiune a Pregătirii Jandarmilor Ochiuri și Primăria Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
78 Hotărârea nr. 82 din 29.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 56 din 24.11.2010 Vizualizare hotărâre
79 Hotărârea nr. 81 din 29.06.2018 privind aprobarea tarifelor SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
80 Hotărârea nr. 80 din 29.06.2018 privind aprobarea Angajamentului de plată privind eșalonarea datoriilor reprezentând plata de disponibilitate pe care localitatea Gura Ocniței le înregistrează la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vizualizare hotărâre
81 Hotărârea nr. 79 din 29.06.2018 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
82 Hotărârea nr. 78 din 29.06.2018 privind indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 Vizualizare hotărâre
83 Hotărârea nr. 77 din 29.06.2018 privind închirierea unor mijloace fixe și oboecte de inventar aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței, către SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
84 Hotărârea nr. 76 din 29.06.2018 privind aprobarea ștatului de funcții și organigramei SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
85 Hotărârea nr. 75 din 29.06.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ociței Vizualizare hotărâre
86 Hotărârea nr. 74 din 29.06.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, pozițiile 38 Vizualizare hotărâre
87 Hotărârea nr. 73 din 29.06.2018 cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziționării și realizării obiectivului ”Sistem avansat de securitate” Vizualizare hotărâre
88 Hotărârea nr. 72 din 29.06.2018 privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2018 către ”Grupu de Acțiune Locală Cricov-Provița-Prahova” Vizualizare hotărâre
89 Hotărârea nr. 71 din 29.06.2018 privind alocarea sumelor necesare pentru organizarea zilelor Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
90 Hotărârea nr. 70 din 29.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Comunei Gura ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
91 Hotărârea nr. 69 din 29.05.2018 privind modificarea, respectiv actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Ocniței pentru anul 2018 Vizualizare hotărâre
92 Hotărârea nr. 68 din 29.05.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5680 din 25.06.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Sivu Ion Vizualizare hotărâre
93 Hotărârea nr. 67 din 29.05.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11621 din 18.11.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Gociu Marian Petrică Vizualizare hotărâre
94 Hotărârea nr. 66 din 29.05.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6003 din 26.06.2014 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Tudor Viorel Daniel Vizualizare hotărâre
95 Hotărârea nr. 65 din 29.05.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6788 din 04.01.2018 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și P.F. Guță Corina Vizualizare hotărâre
96 Hotărârea nr. 64 din 29.05.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5130 din 07.06.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Zamfirache Petre Vizualizare hotărâre
97 Hotărârea nr. 63 din 29.05.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7245 din 30.07.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Duțan Alexandru Vizualizare hotărâre
98 Hotărârea nr. 62 din 29.05.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
99 Hotărârea nr. 60 din 29.05.2018 privind modificarea HCL nr. 30 din 28.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domeniile de activitate, modificată prin HCL nr. 5 din 30.01.218 Vizualizare hotărâre
100 Hotărârea nr. 59 din 15.05.2018 privind aprobarea Echipei de implementare a obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare, extindere și echipare școală gimnazială din sat Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
101 Hotărârea nr. 58 din 15.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții - Reabilitare, modernizare, extindere și echipare școală gimnazială Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
102 Hotărârea nr. 57 din 26.04.2018 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării de servicii privind amenajarea terenului domeniului public, în afara părții carosabile, prin menținerea spațiilor verzi de pe raza comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
103 Hotărârea nr. 56 din 26.04.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7323 din 31.07.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul, Stoian Marius Mădălin Vizualizare hotărâre
104 Hotărârea nr. 55 din 26.04.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 41 din 13.05.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și doamna Stanca Marin Vizualizare hotărâre
105 Hotărârea nr. 54 din 26.04.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4802 din 30.05.2013 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Bratu Vasile Vizualizare hotărâre
106 Hotărârea nr. 53 din 26.04.2018 privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienii publice, a circulației rutiere în comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
107 Hotărârea nr. 52 din 26.04.2018 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Gura Ocniței pe anul 2018 Vizualizare hotărâre
108 Hotărârea nr. 51 din 26.04.218 privind Anexa 1 la HCL nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței cu modificările și completările ulterioare Vizualizare hotărâre
109 Hotărârea nr. 50 din 26.04.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 57 și 96 Vizualizare hotărâre
110 Hotărârea nr. 49 din 29.03.2018 privind aprobarea alipirii situate în Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
111 Hotărârea nr. 48 din 29.03.2018 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți pentru autoturismele din dotare Vizualizare hotărâre
112 Hotărârea nr. 47 din 29.03.2018 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat în vederea realizării unor acțiuni și proiecte comune, prilejuite de marcarea Centenarului Marii Uniri Vizualizare hotărâre
113 Hotărârea nr. 46 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Poliției Locale Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
114 Hotărârea nr. 45 din 29.03.2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, pozițiile 75 și 76 Vizualizare hotărâre
115 Hotărârea nr. 44 din 29.03.2018 privind completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
116 Hotărârea nr. 43 din 29.03.2018 privind modificarea suprafeței de teren intravilan Complex Săcuieni, imobil-teren aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
117 Hotărârea nr. 42 din 29.03.2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - reren, în suprafață de 12973 mp, sat Săcuieni Vizualizare hotărâre
118 Hotărârea nr. 41 din 21.03.2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren în suprafață de 8935 mp având nr. cadastral 71229 situat în Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
119 Hotărârea nr. 40 din 14.03.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1390 din 11.03.2008 prin act adițional Vizualizare hotărâre
120 Hotărârea nr. 39 din 27.02.2018 privind acceptarea donație unui autocamion din partea comunității Eifel Nettersheim din Republica Federală Germania, necesar dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență ”Ion DC Matei” Vizualizare hotărâre
121 Hotărârea nr. 38 din 27.02.2018 privind modificarea organigramei, ștatului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare hotărâre
122 Hotărârea nr. 37 din 27.02.2018 privind aprobarea alipirii unor imobile situate în comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
123 Hotărârea nr. 36 din 27.02.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția nr. 146 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vizualizare hotărâre
124 Hotărârea nr. 35 din 27.02.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
125 Hotărârea nr. 34 din 27.02.2018 privind modificarea HCL nr. 36 din 19.04.2017 privind stabilirea unor drepturi ce se cuvin voluntarilor din cadrul SVSU Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
126 Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
127 Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2017 și aprobarea Programului de activitate pe 2018 Vizualizare hotărâre
128 Hotărârea nr. 31 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe anul 2018 Vizualizare hotărâre
129 Hotărârea nr. 30 din 30.01.2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
130 Hotărârea nr. 29 din 30.01.2018 privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 135 mp aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței câtre SC OMV PETROM SA în vederea amenajării careu foraj Vizualizare hotărâre
131 Hotărârea nr. 28 din 30.01.2018 privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 232 mp aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței câtre SC OMV PETROM SA în vederea amenajării careu foraj Vizualizare hotărâre
132 Hotărârea nr. 27 din 30.01.2018 privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 966 mp aparținând domeniului privat al Comunei Gura ocniței câtre SC OMV PETROM SA în vederea amenajării careu foraj Vizualizare hotărâre
133 Hotărârea nr. 26 din 30.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale oentru secretarul comunei Gura Ocniței pentru anul 2017 Vizualizare hotărâre
134 Hotărârea nr. 25 din 30.01.2018 privind acordul de principiu în vederea adoptării unor măsuri imperative de eficientizarea și echilibrare a cheltuielilor de la bugetul local pe anul 2018 Vizualizare hotărâre
135 Hotărârea nr. 24 din 30.01.2018 privind aprobarea modificării art. 1 lit. a în ceea ce privește Anexa 1 din HCL nr. 130 din 18.12.2017 privind taxele și impozitele locale Vizualizare hotărâre
136 Hotărârea nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local Vizualizare hotărâre
137 Hotărârea nr. 22 din 30.01.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței cu o suprafață de 232 mp teren extravilan Vizualizare hotărâre
138 Hotărârea nr. 21 din 30.01.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței cu o suprafață de 135 mp teren extravilan Vizualizare hotărâre
139 Hotărârea nr. 20 din 30.01.2018 privind completarea intervalului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței cu o suprafață de 966 mp teren extravilan Vizualizare hotărâre
140 Hotărârea nr. 19 din 30.01.2018 privind prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și D.G.A.S.P.C Vizualizare hotărâre
141 Hotărârea nr. 18 din 30.01.2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, pozițiile 75 și 76 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
142 Hotărârea nr. 17 din 30.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu pozițiile 147 și 148 Vizualizare hotărâre
143 Hotărârea nr. 16 din 30.01.2018 privind trecerea din domeniul privat al comunei Gura Ocniței în domeniul public al Comunei Gura ocniței a imobilului (clădire+teren) situat în localitatea Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, strada Principală, nr. 190 Vizualizare hotărâre
144 Hotărârea nr. 15 din 30.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale, educative și religioase care se desfășoară în comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
145 Hotărârea nr. 14 din 30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Gura Ocniței, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România” Vizualizare hotărâre
146 Hotărârea nr. 13 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivului ”Înființare bază sportivă în comuna Gura Ocniței cu accent pe incluziunea socială a rromilor prin sport” Vizualizare hotărâre
147 Hotărârea nr. 12 din 30.01.2018 privind implementarea proiectului ”Înființare bază sportivă în comuna Gura Ocniței cu accent pe incluziunea socială a rromilor prin sport” Vizualizare hotărâre
148 Hotărârea nr. 11 din 30.01.2018 privind Revocarea HCL nr. 123 din 18.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ”Înființarea bază sportivă în comuna Gura Ocniței cu accent pe incluziunea socială a rromilor prin sport” Vizualizare hotărâre
149 Hotărârea nr. 10 din 30.01.2018 privind Revocarea HCL nr. 18 din 18.12.2017 privind implementarea proiectului ”Înființare bază sportivă în comuna Gura Ocniței cu accent pe incluziunea socială a romilor prin sport” Vizualizare hotărâre
150 Hotărârea nr. 9 din 30.01.2018 privind aprobarea cotizației datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vizualizare hotărâre
151 Hotărârea nr. 8 din 30.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în anul 2018 Vizualizare hotărâre
152 Hotărârea nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim IV 2017 Vizualizare hotărâre
153 Hotărârea nr. 6 din 30.01.2018 pentru validarea dispoziției nr. 900 din 20.12.2017 privind rectificarea bugetului local în data de 20.12.2017 Vizualizare hotărâre
154 Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 30 din 28.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Vizualizare hotărâre
155 Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 privind validarea mandatului doamnei Titianu Ramona Adriana în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
156 Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 privind încetarea de drept a mandatului domnului consilier Sava Robertino și vacantarea locului acestuia Vizualizare hotărâre
157 Hotărârea nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea echipei de implementare a obiectivului de invest. ”MODERNIZARE,EXTINDERE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ȘI TRANSFORMARE ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROG. PRELUNGIT Vizualizare hotărâre
158 Hotărârea nr. 1 din 25.01.2018 privind documentația tehnico-economice a obiectivului de investiții ”MODERNIZARE,EXTINDERE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ȘI TRANSFORMARE ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROG. PRELUNGIT Vizualizare hotărâre