2019

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 169 din 30.12.2019 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile pentru proiectul centru de zi adanca Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 167 din 30.12.2019 privind aprobarea strategiei anuake de achizitii publice a comunei Gura Ocnitei pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 166 din 30.12.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de benefeciarii lg 416-2001 la nivelul comunei gura ocnitei pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 165 din 30.12.2019 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate l primarului comunei GURA OCNITEI Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 164 din 30.12.2019 privind reorganizarea si incadrarea SVSU GURA OCNITEI - alinierea la prevederile ordinului MAI nr 75 din 2019 Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 163 din 30.12.2019 privind incetarea contractului de inchiriere nr 11718 din 12.12.2012 Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr.162 din 30.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 161 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna decembrie 2019 Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 160 din 21.11.2019 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11566 din 19.11.2014 încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și dl. Caliment Vasile pentru spațiul cu destinație de locuință situat pe raza comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr. 159 din 21.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței din data de 21.11.2019 Vizualizare hotărâre
11 Hotărârea nr. 158 din 05.11.2019 privind aprobarea valorii neeligibile pentru reactualizarea expertizei tehnice și aprobarea devizului actualizat pentru proiectul Modernizare, extindere și dotare Grădiniță Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 157 din 05.11.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2020-2021 Vizualizare hotărâre
13 Hotărârea nr. 155 din 05.11.2019 privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 154 din 05.11.2019 privind revocarea H.C.L. nr. 134 din 29.09.2019 privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 153 din 05.11.2019 privind revocarea H.C.L. nr. 133 din 29.09.2019 privind închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
16 Hotărârea nr. 152 din 29.10.2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4513 din 25.11.2005, încheiat la data de 01.12.2004, între Consiliul Local Gura Ocniței și domnul Milani Amir Mansour, prin act adițional Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 151 din 29.10.2019 privind inființarea serviciu social fără cazare pentru persoane vârstnice în subordinea Compartimentului de Asistență Socială din cadrul primăriei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 150 din 29.10.2019 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din Comuna Gura Ocniței pentru perioada 01,11,2019 27.12.2019 Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 149 din 29.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 148 din 29.10.2019 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 147 din 29.10.2019 privind aprobarea Planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii infrastructurii rutiere comunale în perioada de iarnă 2019-2020 și constituirea comandamentului de deszăpezire Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 146 din 29.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1200 lei doamnei Gugu Eugenia, văduvă veteran de război Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr. 145 din 29.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 29.10.2019 Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 144 din 29.10.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. III 2019 Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 143 din 29.10.2019 privind modificarea Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 142 din 29.10.2019 privind transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achiziții, Investiții, Pregătire și Monitorizare Proiecte, Urbanism, Patrimoniu Vizualizare hotărâre
27 Hotărârea nr. 141 din 29.10.2019 privind atribuirea unor suprafețe de teren petru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003 Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 138 din 29.10.2019privind modificarea HCL nr. 44 din 28.03.2019 cu privire la majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL, având ca acționar unic Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 137 din 26.07.2019 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în luna septembrie 2019 Vizualizare hotărâre
30 Hotărârea nr. 136 din 26.09.2019 privind aprobarea lucrărilor de reparații la canalizarea existentă în zona Capul Plaiului Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 135 din 26.09.2019 privind aprobarea lucrărilor de reparații și întreținere a infrastructurii pietonale din incinta școlilor de pe raza comunei Gura Ocniței și a căii de acces la Remiza PSI Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 134 din 26.09.2019 privind aprobarea documentaâiei de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 133 din 26.09.2019 privind închirierea prin licitaâie publică a spațiului în suprafaâă de 9.18 mp situat în clădirea fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
34 Hotărârea nr. 132 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 26.09.2019 Vizualizare hotărâre
35 Hotărârea nr. 131 din 26.09.2019 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 310 din 03.09.2019 privind rectificarea bugetului local la data de 03.09.2019 Vizualizare hotărâre
36 Hotărârea nr. 130 din 26.09.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gura Ocniței și Primarului comunei Gura Ocniței în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
37 Hotărârea nr. 129 din 26.09.2019 privind modificarea Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocnițe Vizualizare hotărâre
38 Hotărârea nr. 128 din 26.09.2019 privind reorganizarea activității Aparatului de specialitate al primarului Comunei Gura Ocniței și modificarea structurii de funcții a Aparatului de specialitate al primarului Vizualizare hotărâre
39 Hotărârea nr. 127 din 26.09.2019 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018, modificată prin HCL nr. 41 din 28.03.2019 și HCL nr. 94 din 26.06.2019 Vizualizare hotărâre
40 Hotărârea nr. 126 din 26.09.2019 privind schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% și stabilirea funcției publice specifice de Secretar General Vizualizare hotărâre
41 Hotărârea nr. 125 din 26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru proiectul ”Realizarea unei construcții multifuncționale, din sat Adânca, str. Principală, nr. 329 Vizualizare hotărâre
42 Hotărârea nr. 124 din 29.08.2019 privind apobarea scoaterii din funcțiune declasare și casare a activelor fixe și bunurilor de natura obiectelor de inventar Corpuri de iluminat Vizualizare hotărâre
43 Hotărârea nr. 123 din 29.08.2019 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 302 din 23.08.2019 privind rectificarea bugetului local la data de 23.08.2019 Vizualizare hotărâre
44 Hotărârea nr. 122 din 29.08.2019 privind regimul finanțelor acordate de la bugetul local al comunei Gura Ocniței, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69 din 2000a educației fizice și sportului Vizualizare hotărâre
45 Hotărârea nr. 121 din 29.08.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. II 2019 Vizualizare hotărâre
46 Hotărârea nr. 120 din 29.08.2019 privind modif. art. 1 din H.C.L. nr. 105 din 31 iulie 2019, privind înființarea unui post de asistent social, de natură contractuală Vizualizare hotărâre
47 Hotărârea nr. 119 din 31.07.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței, poziția 115 Vizualizare hotărâre
48 Hotărârea nr. 118 din 31.07.2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren în suprafață de 4274 mp, având număr cadastral 73390, situat în Comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
49 Hotărârea nr. 117 din 31.07.2019 privind modificarea HCL nr. 12 din 22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public”, Vizualizare hotărâre
50 Hotărârea nr. 116 din 31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”modernizare străzi în Comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
51 Hotărârea nr. 115 din 31.07.2019 privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din Comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 114, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
52 Hotărârea nr. 114 din 31.07.2019 privind completarea inventaruui bunurilor ce aparțin domeniului privat al Comunei Gura ocniței - Mogoșanu Gheorghe - Vizualizare hotărâre
53 Hotărârea nr. 113 din 31.07.2019 privind scoaterea din funcțiune, casare și valorificarea unei construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura ocniței - Grădinița de copii Adânca Vizualizare hotărâre
54 Hotărârea nr. 112 din 31.07.2019 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unei construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței - Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare hotărâre
55 Hotărârea nr. 111 din 31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului ”Desființare construcție C1 de 45 mp” Vizualizare hotărâre
56 Hotărârea nr. 110 din 31.07.2019 privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței - loturi dezmembrare Teren sport Săcuieni Vizualizare hotărâre
57 Hotărârea nr. 109 din 31.07.2019 privind modificarea HCL nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea echipei de implementare a obiectivului de investiții ”Modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program normal Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
58 Hotărârea nr. 108 din 31.07.2019 privind aprobarea valorii finale de investiții pentru obiectivul ”Pod peste pârâul Slînic lateral DJ 720 c, km 4+300 la Ochiuri, Comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
59 Hotărârea nr. 107 din 31.07.2019 privind modificarea/actualizarea Anexa 1 la HCL nr. 58 dub 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Gura Ocniței cu modificările și comp u Vizualizare hotărâre
60 Hotărârea nr. 106 din 31.07.2019 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
61 Hotărârea nr. 105 din 31.07.2019 privind înființarea unui post de asistent social principal Vizualizare hotărâre
62 Hotărârea nr. 104 din 31.07.2019 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Vizualizare hotărâre
63 Hotărârea nr. 103 din 31.07.2019 privind recrificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în data de 31.07.2019 Vizualizare hotărâre
64 Hotărârea nr. 102 din 31.07.2019 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 266 din 05.07.2019, privind rectificarea bugetului local la data de 05.07.2019 Vizualizare hotărâre
65 Hotărârea nr. 100 din 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare teren minifotbal în sat Adânca, din fonduri locale Vizualizare hotărâre
66 Hotărârea nr. 99 din 26.06.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare hotărâre
67 Hotărârea nr. 98 din 26.06.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului Grădiniță de copii Adânca Vizualizare hotărâre
68 Hotărârea nr. 97 din 26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
69 Hotărârea nr. 96 din 26.06.2019 privind ”Stabilirea zonelor în vederea amplasării platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere selective în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
70 Hotărârea nr. 95 din 26.06.2019 privind aprobarea regulamentului pentru conferirea de titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite Vizualizare hotărâre
71 Hotărârea nr. 94 din 26.06.2019 privind modificarea art. 1 al Hotîrârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018, modificată prin HCL nr. 41 din 28.03.2019 Vizualizare hotărâre
72 Hotărârea nr. 93 din 26.06.2019 referitoare la abrogarea HCL nr. 100 din 28.08.2018 privind ținerea evidenței efectuării orelor de muncă prestate de către beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, privind venitul minim garantat Vizualizare hotărâre
73 Hotărârea nr. 92 din 26.06.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței drumuri de interes public Vizualizare hotărâre
74 Hotărârea nr. 91 din 26.07.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței -drumuri de interes local- Vizualizare hotărâre
75 Hotărârea nr. 90 din 26.06.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - poziția 77 și 78 - Vizualizare hotărâre
76 Hotărârea nr. 89 din 26.06.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a casării și a valorificării unei construcții - imobil situat în strada Principală, nr. 178, comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
77 Hotîrârea nr. 88 din 26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului, ce aparțin domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
78 Hotărârea nr. 87 din 26.06.2019 privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Gura Ocniței - Imobile achiziționate îm anul 2019 - Vizualizare hotărâre
79 Hotărârea nr. 86 din 26.06.2019 privind emitere acord de principiu pentru vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 114, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
80 Hotărârea nr. 85 din 26.06.2019 privind aprobarea Reagulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor imobile (teren și construcții), aparținând domeniului public și privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
81 Hotărârea nr. 84 din 26.06.2019 privind modificare actualizare Anexa 1 la H.C.L. nr. 58 din 28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual Vizualizare hotărâre
82 Hotărârea nr. 83 din 04.06.2019 privind modificarea HCL nr. 34 din 28.03.2019 cu privire la schimbarea destinației unor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura Ocniței - Grădinița de copii Adâna, în vederea desființării Vizualizare hotărâre
83 Hotărârea nr. 82 din 04.06.2019 privind actualizarea HCL nr. 135 din 20.11.2018 cu referire la obiectivul ”Amenajare exterioară peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Cămin Cultural Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
84 Hotărârea nr. 81 din 04.06.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocniței în luna Iunie 2019 Vizualizare hotărâre
85 Hotărârea nr. 80 din 13.05.2019 privind compeltarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței -Islaz- Vizualizare hotărâre
86 Hotărârea nr. 79 din 13.05.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - drumuri de interes public - Vizualizare hotărâre
87 Hotărârea nr. 78 din 13.05.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - drumuri de interes local - Vizualizare hotărâre
88 Hotărârea nr. 77 din 13.05.2019 privind aprobarea listei de propuneri a denumirilor de străzi în localitățile aparținătoare comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
89 Hotărârea nr. 76 din 13.05.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe sesiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. I 2019 Vizualizare hotărâre
90 Hotărârea nr. 75 din 13.05.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 44 din 28.03.2019 cu privire la majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL, având ca unic acționar Consiliul Local Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
91 Hotărârea nr. 74 din 13.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcțonare pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
92 Hotărârea nr. 73 din 13.05.2019 privind reorganizarea activității aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Ocniței și modificarea structurii de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
93 Hotărârea nr. 72 din 17.04.2019 privind acceptarea ofertei de donație primită din partea SIBELO ACTIV TRADE SRL și GREEN FOOD MARKET SRL Vizualizare hotărâre
94 Hotărârea nr. 71 din 17.04.2019 privind aprobarea ”PLANULUI DE ANALIZĂ și ACOPERIRE a RISCURILOR al Comitetului Local pentru Situații de Urgență” Vizualizare hotărâre
95 Hotărârea nr. 70 din 17.04.2019 privind completarea Inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței - Terenuri, blocuri și garaje- Vizualizare hotărâre
96 Hotărârea nr. 69 din 17.04.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței - drumuri de interes local - Vizualizare hotărâre
97 Hotărârea nr. 68 din 17.04.2019 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței - locuințe Ochiuri - Vizualizare hotărâre
98 Hotărârea nr. 67 din 17.04.2019 privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractoraș Vizualizare hotărâre
99 Hotărârea nr. 66 din 17.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Ocniței pe anul 2019 Vizualizare hotărâre
100 Hotărârea nr. 65 din 17.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019 Vizualizare hotărâre
101 Hotărârea nr. 64 din 04.04.2019 privind actualizarea cofinanțării de la bugetul local prin Hotărârea nr. 95 din 27.10.2017 pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, troturare în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
102 Hotărârea nr. 63 dn 04.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 23 din 30.01.2018 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se va acorda ajutoare de urgență Vizualizare hotărâre
103 Hotărârea nr. 62 din 04.04.2019 privind Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și a procesului verbal de negociere în vederea achiziționării imobilului-construcție și teren aferent - situat în strada Principală,178 Vizualizare hotărâre
104 Hotărârea nr. 61 din 04.04.2019 privind însușirea raportului de evaluare și a procesului verbal de negociere în vederea achiziționării imobilului-construcție și teren aferent - situat în strada Principală, nr. 55 Vizualizare hotărâre
105 Hotărârea nr. 60 din 04.04.2019 privind închirierea suprafeței de 974 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj” Vizualizare hotărâre
106 Hotărârea nr. 59 din 04.04.2019 privind închirierea suprafeței de 1182 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj” Vizualizare hotărâre
107 Hotărârea nr. 58 din 04.04.2019 privind închirierea suprafeței de 166 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare hotărâre
108 Hotărârea nr. 57 din 04.04.2019 privind închirierea suprafeței de 351 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare hotărâre
109 Hotărârea nr. 56 din 04.09.2019 privind închirierea suprafeței de 589 mp societății OMV PETROm SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică” Vizualizare hotărâre
110 Hotărârea nr. 55 din 28.03.2019 privind revocarea HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23 din 28.02.2019 Vizualizare hotărâre
111 Hotărârea nr. 54 din 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Construire grădiniță cu program normal cu două săli de grupe în Comuna Gura Ocniței, sat Săcuieni” Vizualizare hotărâre
112 Hotărârea nr. 53 din 28.03.2019 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 112.563.33 lei, la care se adaugă TVA aferent proiectului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI DE TIP CLUB” Vizualizare hotărâre
113 Hotărârea nr. 52 din 28.03.2019 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile în valoare de 304.824.29 lei, la care se adaugă TVA aferent proiectului ”ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA GURA OCNIȚEI” Vizualizare hotărâre
114 Hotărârea nr. 51 din data de 28.03.2019 privind aprobarea calendarului de activități desfășurate de Căminul Cultural Gura Ocniței în anul 2019 Vizualizare hotărâre
115 Hotărârea nr. 50 din 28.03.2019 privind revocarea HCL nr. 75 din 29.06.2018 cu privire la completarea bunurilor aparținând inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocnițeoi Vizualizare hotărâre
116 Hotărârea nr. 49 din 28.03.2019 privind revocarea HCL nr. 24 din 28.02.2019 cu privire la aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuințe propietate personală, în condițiile Legii nr. 15 din 2003 Vizualizare hotărâre
117 Hotărârea nr. 48 din 28.03.2019 privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcție și teren aferent - situat în strada Princvipală, nr. 178, comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
118 Hotărârea nr. 47 din 28.03.2019 privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al SC PRES SERV Gura Ocniței SRL Vizualizare hotărâre
119 Hotărârea nr. 46 din 28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL pe anul 2019 Vizualizare hotărâre
120 Hotărârea nr. 45 din 28.03.2019 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
121 Hotărârea nr. 44 din 28.03.2019 privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL, având unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
122 Hotărârea nr. 43 din 28.03.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței cu poziția 150 Vizualizare hotărâre
123 Hotărârea nr. 42 din 28.03.2019 privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului construcții și teren aferent situat în strada Principală, nr. 55, comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
124 Hotărârea nr. 41 din 28.03.2019 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 157 din 19.12.2018 Vizualizare hotărâre
125 Hotărârea nr. 40 din 28.03.2019 privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se fnanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public ” Vizualizare hotărâre
126 Hotărârea nr. 39 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
127 Hotărârea nr. 39 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Vizualizare hotărâre
128 Hotărârea nr. 38 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr. 15 din 18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentrru realizarea obiectivului ”Amenajare centru civic în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
129 Hotărârea nr. 37 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de utilizare pentru parcul de mașini al U.A.T. Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
130 Hotărârea nr. 36 din 28.03.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
131 Hotărârea nr. 35 din 28.03.2019 privind schimbarea destinației unor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura Ocniței -Grădinița de copii Săcuieni Vizualizare hotărâre
132 Hotărârea nr. 34 din 28.03.2019 privind schimbarea destinațieiunor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura ocniței - Grădinița de copii Adânca, pentru realizarea obiectivului ”Construire și dotare grădiniță în sat Adânca” Vizualizare hotărâre
133 Hotărârea nr. 33 din 28.03.2019 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din comuna Gura Ocniței pentru anul 2019 Vizualizare hotărâre
134 Hotărârea nr. 32 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Gura Ocniței spre aprobare Vizualizare hotărâre
135 Hotărârea nr. 31 din 28.02.2019 privind aprobarea raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2018, aprobarea Programului de activitate și a calendarului evenimenteor Vizualizare hotărâre
136 Hotărârea nr. 30 din 28.02.2019 privind aprobarea protocolului de cooperare între Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița și Poliția locală Gura Ocniței pe linia îndeplinirii în comun a activităților specifice Vizualizare hotărâre
137 Hotărârea nr. 29 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
138 Hotărârea nr. 28 din 28.02.2019 privind aprobarea analizei studiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare hotărâre
139 Hotărârea nr. 27 din 28.02.2019 privind aprobarea listei de propuneri a denumirilor de străzi în localitățile comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
140 Hotrârea nr. 26 din 28.02.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
141 Hotărârea nr. 25 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile comunei Gura Ocniței în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații Vizualizare hotărâre
142 Hotărârea nr. 23 din 28.02.2019 privind închirierea suprafeței de 1182 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj, foraj LEA și conducte la sondele 408 și 434 Dealu Bătrân” Vizualizare hotărâre
143 Hotărârea nr. 22 din 28.02.2019 privind închirierea suprafeței de 974 mp societății SC OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj, LEA și conducte la sondele 408 și 434 Dealu Bătrân Vizualizare hotărâre
144 Hotărârea nr. 21 din 28.02.2019 privind închirierea suprafeței de 166 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Amenajare careu foraj, foraje, LEA și conducte în sondele 408 și 434 Dealu Bătrân Vizualizare hotărâre
145 Hotărârea nr. 20 din 28.02.2019 privind închirierea suprafeței de 351 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA+LES 20KV și PTA Vizualizare hotărâre
146 Hotărârea nr. 19 din 28.02.2019 privind închirierea suprafeței de 589 mp societății OMV PETROM SA în vederea realizării proiectului ”Alimentare cu energie electrică LEA+Les 20KV Vizualizare hotărâre
147 Hotărârea nr. 18 din 28.02.2019 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
148 Hotărârea nr. 17 din 28.02.2019 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe și a terenurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
149 Hotărârea nr. 16 din 28.02.2019 privind modificarea inverntarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
150 Hotărârea nr. 15 din 18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ”Amenajare Centru Civic în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
151 Hotărârea nr. 14 din 18.02.2019, privind modificarea HCL nr. 36 din 19.04.2017, privind stabilirea confirmarea unor drepturi ce se cuvin voluntarilor din cadrul SVSU Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
152 Hotărârea nr. 13 din 18.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 95 din 27.10.2017, pentru ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, trotuare, în satele Gura Ocniței, Săcuieni, Ad Vizualizare hotărâre
153 Hotărârea nr. 12 din 18.02.2019 privind actualizarea cofinanțării de la bugetul local prin Hotărârea nr. 96 din 27.10.2017 pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, trotuare, în satele GuraOcniței Vizualizare hotărâre
154 Hotărârea nr. 11 din 18.02.2019 privind actualizarea cofinanțării prin Hotărârea nr. 68 din 31.08.2017 pentru realizarea obiectivului ”Pod peste pârâul Slănic, lateral DJ 720” Vizualizare hotărâre