2020

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 138 din 29.12.2020 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren în suprafață de 31179 mp Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 137 din 29.12.2020 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 51 din 16.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 136 din 29.12.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Achiziționare tablete școlare și echipamente - dispozitive Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 135 din 29.12.2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Gura Ocniței pentru perioada 2021-2030 Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 134 din 29.12.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 133 din 29.12.2020 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, desfășurate de beneficiarii de ajutor social Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 132 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat al nivelul comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 131 din 29.12.2020 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice și a Programului Anual de Achiziții Publice a comunei Gura Ocniței pentru anul 2021 Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 130 din 29.12.2020 privind aprobarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de servicii din categoriile incluse în anexa nr. 2 a Legii nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice Vizualizare hotărâre
10 Hotărârea nr. 129 din 29.12.2020 privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanelor cu hsndicap grav, domiciliate în comuna Gura Ocniței, pe anul 2021 Vizualizare hotărâre
11 Hotărârea nr. 128 din 23.12.2020 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral al comunei Gura Ocniței pentru o perioadă de 10 ani Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 127 din 29.12.2020 privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 78, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
13 Hotărârea nr. 126 din 16.12.2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 12635 din 10.12.2015, încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și dl. Bădescu Florin Nicolae Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 125 din 16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 16.12.2020 Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 124 din 16.12.2020 privind validarea Dispoziției primarului nr. 468 din 10.12.2020 privind rectificarea bugtului local al comunei Gura Ocniței în data de 10.12.2020 Vizualizare hotărâre
16 Hotărârea nr. 123 din 26.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului ”Desființare Atelier Școală - C2, Grup Sanitar - C3 și Imobil Unirea - C4” Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 122 din 26.11.2020 privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, strada Stadion, nr. 33 către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 121 din 26.11.2020 privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 122, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 120 din 26.11.2020 privind aprobarea susținerii financiare a evenimentelor și activităților specifice Sărbătorilor de iarnă în comuna Gura Ocniței, pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 119 din 26.11.2020 privind alegerea viceprimarului Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 118 din 23.11.2020 privind mandatarea specială a reprezentantului U.A.T. Gura Ocniței în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 117 din 23.11.2020 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Gura Ocniței la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr. 116 din 23.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și Primăria comunei Gura Ocniței în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 115 din 23.11.2020 privind aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Local Gura Ocniței și Societatea Națională de Crucea Roșie, filiala Dâmbovița Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 114 din 23.11.2020 privind modificarea actualizarea Anexa 1 la H.C.L. nr. 8 din 30.01.2020 privind stabilirea coeficienților de ierarhizarea Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 113 din 23.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 23.11.2010 Vizualizare hotărâre
27 Hotărâreaa nr. 112 din 23.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul III 2020 Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 111 din 23.11.2020 privind completarea comisiei de specialitate a Consiliului Local Gura Ocniței pentru agricultură, activități economice-financiare, activități socio-culturale și culte Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 110 din 17.11.2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe principalele domenii de activitate pentru mandatul 2020-2024 Vizualizare hotărâre
30 Hotărârea nr. 109 din 17.11.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Lungu Gheorghe, precum și vacantarea locului de consilier local Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 108 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 107 din 15.10.2020 privind aprobarea Planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea inzăpezirii infrastructurii rutiere comunale în perioada de iarnă 2020-2021 Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 106 din 15.10.2020 privind aprobarea contractului de sponsorizare prin care OMV Petrom S.A. transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a U.A.T. Gura Ocniței dreptul de proprietate Vizualizare hotărâre
34 Hotărârea nr. 105 din 15.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 15.10.2020 Vizualizare hotărâre
35 Hotărârea nr. 104 din 24.09.2020 privind scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea unor construcții aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
36 Hotărârea nr. 103 din 24.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 24.09.2020 Vizualizare hotărâre
37 Hotărârea nr. 102 din 16.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 16.09.2020 Vizualizare hotărâre
38 Hotărârea nr. 101 din 03.09.2020 privind aprobarea contractului de sponsorizare între OMV Petrom și Primăria Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
39 Hotărârea nr. 100 din 03.09.2020 privind vânzarea unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Săcuieni, strada Morii, nr. 5, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
40 Hotărârea nr. 99 din 03.09.2020 privind premierea unui nr. de 10 cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2020 Vizualizare hotărâre
41 Hotărârea nr. 98 din 03.09.2020 privind acceptarea ofertei de sponsorizare transmisă de OMV Petrom, privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a U.A.T. Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
42 Hotărârea nr. 97 din 27.08.2020 privind aprobarea spre închiriere a locuinței situată în comuna Gura Ocniței, sat Ochirui, nr. 122 Vizualizare hotărâre
43 Hotărârea nr. 96 din 27.08.2020 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 7245 din 30.07.2013privind acordul părților, având ca obiect locuința situată în comuna GUra Ocniței, sat Ochiuri, nr. 122 Vizualizare hotărâre
44 Hotărârea nr. 95 din 27.08.2020 privind vânzarea prin licitație publică a imobilului clădire tip beci, situat în comuna Gura Ocniței, sat Ochiuri, aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
45 Hotărârea nr. 94 din 27.08.2020 privind aprobarea procedurii-cadru privind vânzarea, prin Licitație Publică, a bunurilor imobile (terenuri și, sau clădiri) aflate în domeniul privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
46 Hotărârea nr. 93 din 27.08.2020 privind acordarea de înlesniri la palta obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
47 Hotărârea nr. 92 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 27.08.2020 Vizualizare hotărâre
48 Hotărârea nr. 91 din 19.08.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 68 din 17.04.2019 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței - locuințe Ochiuri- Vizualizare hotărâre
49 Hotărârea nr. 90 din 19.08.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 61 din 31.10.2016 privind însușirea delegării gestionării serviciului de alimentare cu apă către SC Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. Vizualizare hotărâre
50 Hotărârea nr. 89 din 11.08.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici în afză SF pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare și elemente scurgere a apelor pe DJ720C” Vizualizare hotărâre
51 Hotărârea nr. 88 din 11.08.2020 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile actualizate în valoare de 409.422,69 lei, fără tva Vizualizare hotărâre
52 Hotărârea nr. 87 din 28.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 28.07.2020 Vizualizare hotărâre
53 Hotărârea nr. 86 din 28.07.2020 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrele I-II ale anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității Vizualizare hotărâre
54 Hotărârea nr. 85 din 28.07.2020 privind acordarea subvenției suportată din bugetul local al Comunei Gura Ocniței în cuantum de 396 lei lunar Vizualizare hotărâre
55 Hotărârea nr. 84 din 28.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Vizualizare hotărâre
56 Hotărârea nr. 83 din 23.07.2020 privind vânzarea, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 438 mp, situat în Gura Ocniței, sat Ochiuri, nr. 93, județul Dâmbovița, către Mogoșanu Gheorghe Vizualizare hotărâre
57 Hotărârea nr. 82 din 14.07.2020 privind însușirea raportului de evaluare a unor imobile aparținând domeniului privat al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
58 Hotărârea nr. 81 din 14.07.2020 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 3077 din 02.06.2010, privind acordul părților, încheiat între Primăria Gura Ocniței și B.R.D. Vizualizare hotărâre
59 Hotărârea nr. 80 din 14.07.2020 privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 4955 din 24.04.2019 1455 din 21..05.2019, încheiat între UAT Gura Ocniței și OMV Petrom SA Vizualizare hotărâre
60 Hotărârea nr. 79 din 14.07.2020 privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 4954 din 24.04.2019 1456 din 21.05.2019, încheiat între U.A.T. Gura Ocniței și OMV Petrom SA Vizualizare hotărâre
61 Hotărârea nr. 78 din 14.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la data de 03.07.2020 Vizualizare hotărâre
62 Hotărârea nr. 77 din 14.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 14.07.2020 Vizualizare hotărâre
63 Hotărârea nr. 76 din 14.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimetrul II 2020 Vizualizare hotărâre
64 Hotărârea nr. 75 din 23.06.2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
65 Hotărârea nr. 74 din 23.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”eficientizarea energetică prin reabilitarea și modernizare școală din sat Săcuieni” Vizualizare hotărâre
66 Hotărârea nr. 73 din 23.06.2020 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
67 Hotărârea nr. 72 din 23.06.2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, perioada 2020 - 2024 Vizualizare hotărâre
68 Hotărârea nr. 71 din 23.06.2020 privind aprobarea premierii cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie și respectiv a persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani Vizualizare hotărâre
69 Hotărârea nr. 70 din 23.06.2020 privind aprobarea declanșării bunurilor de natura obiectivelor de inventar și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe constatate în urma inventarierii efectuate în 2019 Vizualizare hotărâre
70 Hotărârea nr. 69 din 23.06.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Gura Ocniței a imobilelor Atelier Școală și Grup Sanitar Vizualizare hotărâre
71 Hotărârea nr. 68 din 23.06.2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5814 din 19.06.2015 încheiat între UAT Gura Ocniței și RAFGOM TRADING S.R.L. Vizualizare hotărâre
72 Hotărârea nr. 67 din 23.06.2020 privind exprimarea acordului de principiu pentru folosința temporară - închiriere - concesionarea terenului în suprafață de 926 mp , de către Compet SA România Vizualizare hotărâre
73 Hotărârea nr. 66 din 23.06.2020 privind schimbarea destinației unor construcții aparținând domeniului public al comunei Gura Ocniței - Atelier Școală (Corp C2) și Grup Sanitar (Corp C3) Vizualizare hotărâre
74 Hotărârea nr. 65 din 23.06.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Gura Ocniței a bunului ”Imobil Unirea” și aprobarea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării acesteia Vizualizare hotărâre
75 Hotărârea nr. 64 din 28.05.2020 privind aprobarea programului de activități pe anul 2020 al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
76 Hotărârea nr. 63 din 28.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
77 Hotărârea nr. 62 din 28.05.2020 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale SC PRES SERV GURA OCNIȚEI SRL Vizualizare hotărâre
78 Hotărârea nr. 61 din 28.05.2020 privind modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune încheiat la data de 14.12.2004 între Primăria Gura Ocniței și Dr. Bucura Marius Georgian Vizualizare hotărâre
79 Hotărârea nr. 60 din 28.05.2020 privind modificarea, prin act adițional, a contractuli de concesiune nr. 4937 din 15.09.2009, încheiat între Primăria Gura Ocniței și Dr. Monica Gabriela Vizualizare hotărâre
80 Hotărârea nr. 59 din 28.05.2020 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Club Sportiv Gura Ocniței, în anul fiscal 2020 Vizualizare hotărâre
81 Hotărârea nr. 58 din 28.05.2020 privind aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, a contribuțiilor sociale Vizualizare hotărâre
82 Hotărârea nr. 57 din 07.05.2020 privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 753 din 11,10.2017 pentru implementarea proiectului Construire și dotare Grădiniță în sat Adânca Vizualizare hotărâre
83 Hotărârea nr. 56 din 07.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 07.05.2020 Vizualizare hotărâre
84 Hotărârea nr. 55 din 04.05.2020 privind acordarea subvenției suportată din bugetul local al comunei Gurs Ocniței în cuantum de 1850 lei lunar, reprezentând contribuția de întreținere a numitei Voinea Daniela Vizualizare hotărâre
85 Hotărârea nr. 54 din 04.05.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 50 din 16.04.2020, privind transmiterea fără paltă în proprietatea Parohiei Săcuieni a terenului în suprafață de 318 mp Vizualizare hotărâre
86 Hotărârea nr. 53 din 04.05.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 49 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni a terenului în suprafață de 214 mp, având nr. cadastraș 72771 Vizualizare hotărâre
87 Hotărârea nr. 52 din 16.04.2020 privind aprobarea Planului de Ordine și siguranță Publică al Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
88 Hotărârea nr. 51 din 16.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale prin indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale cu cota de 3,87%, reprezentând indicele de inflație, aplcat față Vizualizare hotărâre
89 Hotărârea nr. 50 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni, a terenului în suprafață de 318 mp, având nr. cadastral 73347, din domeniul primat al Comunei Gura Ocniței, Săcuieni Vizualizare hotărâre
90 Hotărârea nr. 49 din 16.04.2020 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Săcuieni, a terenului în suprafață de 214 mp, având nr. cadastral 72771, din domeniul primat al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
91 Hotărârea nr. 48 din 16.04.2020 privin privind necesitatea și oportunitatea demarării unei investiții privind asigurarea pachetului complet de utilități în zonele în care au fost atribuite terenuri în vederea co Vizualizare hotărâre
92 Hotărârea nr. 47 din 16.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 16.04.20 Vizualizare hotărâre
93 Hotărârea nr. 46 din 16.4.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul 1 2020 Vizualizare hotărâre
94 Hotărârea nr. 45 din 24.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 149 din 29.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
95 Hotărârea nr. 44 din 24.03.2020 privind aprobarea devizului general nr. 3610 din 23.03.2020 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare incintă teren minifotbal și centru de zi Vizualizare hotărâre
96 Hotărârea nr. 43 din 24.03.2020 privind prorograrea termenelor de plată a impozitul pe clădiri, a impozitului și a taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, precum și a bonificației până la data de 30 iunie inclusiv Vizualizare hotărâre
97 Hotărârea nr. 42 din 24.03.2020 privind aprobarea modelului cadru de parteneriat cu DGASPC Centrul Sfântul Andrei Vizualizare hotărâre
98 Hotărârea nr. 41 din 24.03.2020 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Înființare bază sportivă Vizualizare hotărâre
99 Hotărârea nr. 40 din 24.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finalizat ”Moderizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței, conform devizului Vizualizare hotărâre
100 Hotărârea nr. 39 din 24.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții finalizat ”Modernizarea străzilor, rigolelor, șanțuri, trotuare în comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
101 Hotărârea nr. 38 din 24.03.2020 privind angajamentul de a suport cheltuieli din bugetul local în urma notelor de renunțarea și a notelor de comandă suplimentară în valoare de 73.526,00 lei, la care se adaugă TVA, conform devizului Vizualizare hotărâre
102 Hotărârea nr. 37 din 24.03.2020 privind majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L., având ca unic acționar Consiliul Local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
103 Hotărârea nr. 36 din 24.03.2.020 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafață de 499 mp, situat în intravilanul comunei Gura Ocniței (T86, P23 4) Vizualizare hotărâre
104 Hotărârea nr. 35 din 24.03.2020 privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Vizualizare hotărâre
105 Hotărârea nr. 34 din 24.03.2020 privind vânzarea prin licitație publică a buldoexcavatorului MF750-DB-00063 din dotarea comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
106 Hotărârea nr. 33 din 24.03.2020 pentru aprobare Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
107 Hotărârea nr. 32 din 24.03.2020 privind actualizarea listei de investiții și a programului de investiții aferente bugetului local al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
108 Hotărârea nr. 31 din 24.03.2020 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Gura Ocniței nr. 144 din 17.03.2020 privind rectificarea bugetului local la data de 17.03.20.20 Vizualizare hotărâre
109 Hotărârea nr. 30 din 27.02.2020 privind reactificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în data de 27.02.2020 Vizualizare hotărâre
110 Hotărârea nr. 29 din 27.02.2020 privind exprimara acordului de principiu pentru valorificarea prin vânzare a buldoescavatorului MF750-DB 00063 Vizualizare hotărâre
111 Hotărârea nr. 28 din 27.02.2020 privind revocarea H.C.L. nr. 44 din 28.03.2019 cu privire la majorarea capitalului social prin aport în natură al SC PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L. având ca unic acționar Consiliul Local al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
112 Hotărârea nr. 27 din 20.02.2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6966 din 22.07.2015 încheiat între Consiliul Local Gura ocniței și P.F.V. ANDRI S.R.L. Vizualizare hotărâre
113 Hotărârea nr. 26 din 20.02.2020 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
114 Hotărârea nr. 25 din 20.02.2020 privind reorganizarea, încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - alienare la prevederile OMAI nr. 75 din 2019 Vizualizare hotărâre
115 Hotărârea nr. 24 din 20.02.2020 privind acceptarea donației mobilier școlar din partea fundației Rumanien Sunshine Germania, precum și aprobarea cheltuielilor privind transportul acestuia Vizualizare hotărâre
116 Hotărârea nr. 23 din 20.02.2020 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 6788 din 04.01.2010, prin acordul părților, având ca obiect spațiul în suprafață de 12 mp din incinta Fostei Băi Comunale Săcuieni Vizualizare hotărâre
117 Hotărârea nr. 22 din 20.02.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 1390 din 11.03.2008 prin acordul părților, încheiat între Consiliul Local Gura Ocniței și dna. Stancu Zănica Vizualizare hotărâre
118 Hotărârea nr. 21 din 20.02.2020 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura ocniței - Deviere traseu conductă distribuție gaze naturale RP DN 125 mm Vizualizare hotărâre
119 Hotărârea nr. 20 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului Cultural desfășurat de Căminul Cultural Gura Ocnițeiîn anul 2020 Vizualizare hotărâre
120 Hotărârea nr. 19 din 20.02.2020 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2019 și aprobarea Programului de activitate pe anul 2020 Vizualizare hotărâre
121 Hotărârea nr. 18 din 20.02.2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței, începând cu data de 20 februarie 2020 Vizualizare hotărâre
122 Hotărârea nr. 17 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Gura Ocniței și a estimărilor pentru anii 2021-2023 Vizualizare hotărâre
123 Hotărârea nr. 16 din 20.02.2020 privind utilizarea excedentului bugetaral comunei Gura Ocniței din anul 2019 pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
124 Hotărârea nr. 15 din 07.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
125 Hotărârea nr. 14 din 30.01.2020 privind transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Colectare Venituri, Contabilitate, IT, în inspector, clasa I Vizualizare hotărâre
126 Hotărârea nr. 13 din 30.01.2020 privind aprobarea instituirii restricției ”Accesul interzis cu excepția riveranilor” pe sectorul de drum Str. Nisipuri, intrare din DJ720C pe o lungime de aproximativ 100 de metri Vizualizare hotărâre
127 Hotărârea nr. 12 din 30.01.2020 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare hotărâre
128 Hotărârea nr. 11 din 30.01.2020 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării diverselor servicii și lucrări, precum și aprobarea cheltuielilor estimate ocazionate de prestarea și execuția lor pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
129 Hotărârea nr. 10 din 30.01.2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1236 din 04.02.2019 încheiat între Primăria Gura Ocniței și D.G.A.S.P.C. Dâmbovița - Centru de Servicii Comunitare ”Sfântul Andrei” Vizualizare hotărâre
130 Hotărârea nr. 9 din 30.01.2020 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
131 Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare-grilei de salarizare-salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual Vizualizare hotărâre
132 Hotărârea nr. 7 din 30.01.2020 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
133 Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2020 Vizualizare hotărâre
134 Hotărârea nr. 5 privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița, datorate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, p Vizualizare hotărâre
135 Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind stabilirea-confirmarea unor drepturi ce se cuvin voluntarilor din cadrul S.V.S.U. Ion D.C. Matei al Consiliului Local Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
136 Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei pe trim. IV. 2019 Vizualizare hotărâre
137 Hotărârea nr. 2 din 09.01.2020 privind asocierea județului Dâmbovița, prin CJ Db cu U.A.T. Gura Ocniței pri C.L. Gura Ocniței, pentru realizarea în comun a investiției ”Moderizare străzi în Comuna Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
138 Hotărârea nr. 1 din 09.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Gura Ocniței a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019 Vizualizare hotărâre