2021

# Hotărâre
1 Hotărârea nr. 91 din 14.09.2021 privind prelungirea scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-I.FN. pentru investiția Infiintare baza sportiva in comuna Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
2 Hotărârea nr. 90 din privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gura Ocnitei nr. 18 din 11.02.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, pentru proiectul eficientizarea energetică Vizualizare hotărâre
3 Hotărârea nr. 89 din 07.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura-Ocnitei pe luna septembrie 2021 Vizualizare hotărâre
4 Hotărârea nr. 88 din 03.09.2021 privind prelungirea scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-I.FN. pentru investiția “Infiintare baza sportiva in comuna Gura Ocnitei, cu accent pe incluziunea sociala a rromilor prin sport” Vizualizare hotărâre
5 Hotărârea nr. 87 din 29.08.2021 privind privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Sacueini a terenurilor in suprafa de 214 mp si 318 mp, situate in comuna Gura Ocnitei, sat Sacuieni Vizualizare hotărâre
6 Hotărârea nr. 86 din 26.08.2021 privind renuntarea la calitatea de membru asociat al comunei Gura Ocnitei prin Consiliul Local Gura Ocnitei in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Cricovul Dulce Moreni” Vizualizare hotărâre
7 Hotărârea nr. 85 din 26.08.2021 privind preluarea contractului de inchiriere a spatiului cu destinatia de locuit, situat in comuna Gura Ocnitei, sat Ochiuri, nr. 67, judetul Dambovita, de catre domnul Caliment Puiu-Marian Vizualizare hotărâre
8 Hotărârea nr. 84 din 26.08.2021 privind stabilirea modalitatii de efectuare a pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
9 Hotărârea nr. 83 din 26.08.2021 privind aprobarea transformarii sectorului de drum Str. Nisipuri, intrare din DJ720C pe o lungime de aproximativ 100 m, in zona pietonala Vizualizare hotărâre
10 Hotararea nr. 82 din 26.08.2021 privind completarea Hotararii Consiliului Local Gura Ocnitei nr. 7 din 28.01.2021 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare grilei de salarizare salariilor de baza pentru functionarii publici Vizualizare hotărâre
11 Hotararea nr. 81 din 26.08.2021 privind actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
12 Hotărârea nr. 80 din 26.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura-Ocnitei pe luna AUGUST 2021 Vizualizare hotărâre
13 Hotararea nr. 79 din 29.07.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gura Ocnitei nr. 7 din 28.01.2021 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare / grilei de salarizare / salariilor de baza pentru fp si personalul contractual Vizualizare hotărâre
14 Hotărârea nr. 78 din 29.07.2021 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 642 17.01.2018 190 16.01.2018, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 3230 Vizualizare hotărâre
15 Hotărârea nr. 77 din 29.07.2021 privind validarea Dispoziției primarului comunei nr. 255 din 26.07.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocnitei in data de 26.07.2021 Vizualizare hotărâre
16 Hotărârea nr. 76 din 29.07.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi Vizualizare hotărâre
17 Hotărârea nr. 75 din 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Gura Ocniţei, județul Dâmbovița in perioada august 2021 – octombrie 2021 Vizualizare hotărâre
18 Hotărârea nr. 74 din 29.07.2021 privind aprobarea modificarii prin act aditional contractului de inchiriere nr. 4955/24.04.2019/1455/21.05.2019, modificat prin act aditional nr. 7974/16.07.2020/430/03.08.2020 Vizualizare hotărâre
19 Hotărârea nr. 73 din 29.07.2021 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 4954 24.04.2019 1456 21.05.2019, modificat prin act aditional nr. 7973 16.07.2020 429 03.08.2020, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Vizualizare hotărâre
20 Hotărârea nr. 72 din 29.07.2021 privind aprobarea modificarii prin act aditional acontractului de de inchiriere nr. 4953/24.04.2019/1381/15.05.2019, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 1182 mp Vizualizare hotărâre
21 Hotărârea nr. 71 din 29.07.2021 Privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de de inchiriere nr. 4952 24.04.2019 1382 15.05.2019, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 974 mp Vizualizare hotărâre
22 Hotărârea nr. 70 din 29.07.2021 Privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului inchiriere nr. 4951 24.04.2019 1380 15.05.2019, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 166 mp Vizualizare hotărâre
23 Hotărârea nr. 69 din 29.07.2021 privind aprobarea modificarii prin act aditional contractului de de inchiriere nr. 2961 13.03.2018 764 27.02.2018, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 232 mp Vizualizare hotărâre
24 Hotărârea nr. 68 din 29.07.2021 privind aprobarea prin modificarii prin act aditional a contractului de de inchiriere nr. 2960/13.03.2018/762/27.02.2018, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 135 Vizualizare hotărâre
25 Hotărârea nr. 67 din 29.07.2021 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 2959/13.03.2018/760/27.02.2018, incheiat intre U.A.T. Gura Ocnitei si OMV Petrom SA, avand ca obiect terenul in suprafața de 966 mp Vizualizare hotărâre
26 Hotărârea nr. 66 dn 29.07.2021 privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat Vizualizare hotărâre
27 Hotararea nr. 65 din 29.07.2021 privind modificarea Hotararii Consilului Local Gura Ocnitei nr. 151 din 29.10.2019 privind infiintare serviciu social fara cazare pentru persoane varstnice in subordinea Compartimentului de Asistenta Sociala Vizualizare hotărâre
28 Hotărârea nr. 64 din 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Gura Ocniței , pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, recunoscute conform legii Vizualizare hotărâre
29 Hotărârea nr. 63 din 29.07.2021 privind revocarea HCL nr.20 11.02.2021 privind achizitionarea prin atribuire directa a unor servicii de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul comunei Gura Ocnitei, judet Dambovita, pana la delegarea prin concesiune a Vizualizare hotărâre
30 Hotararea nr. 62 din 29.07.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul II 2021 Vizualizare hotărâre
31 Hotărârea nr. 61 din 15.07.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gura Ocniței nr. 18 din 11.02.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului Vizualizare hotărâre
32 Hotărârea nr. 60 din 28.06.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială Gura Ocniței și Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu Asociația Centrul de Dezvoltare Vizualizare hotărâre
33 Hotărârea nr. 59 din 28.06.2021 privind aprobarea incheierii unui protocol cu DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, privind prevenirea avariilor produse de terti la sistemul de distributie gaze naturale Vizualizare hotărâre
34 Hotărârea nr. 58 din 28.06.2021 privind schimbarea titularului contarctului de inchiriere nr. 6003din26.06.2014, prelungit prin act aditional nr. 6430din05.06.2018, ce are ca obiect spatiul cu destinatia de locuit, situat in str. Stadion, nr. 37 Vizualizare hotărâre
35 Hotărârea nr. 57 din 28.06.2021 privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene Vizualizare hotărâre
36 Hotărârea nr. 56din28.06.2021privind aprobarea proiectelor programelor care vor primi finantäri nerambursabile de la bugetul local al comunei Gura Ocnitei, pentru activitäti sportive, în baza Legii educatiei fizice sportului nr. 69din2000 Vizualizare hotărâre
37 Hotărârea nr. 55 din 28.06.2021 privind actualizarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
38 Hotărârea nr. 54 din 28.06.2021 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din proprietatea comuni Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
39 Hotărârea nr. 53 din 28.06.2021 privind aprobarea Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor imobile Vizualizare hotărâre
40 Hotărârea nr. 52 din 28.06.2021 privind însușirea unor propuneri de concesionare a unui teren aparținând domeniul privat Vizualizare hotărâre
41 Hotararea nr. 51 din 28.06.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura-Ocnitei pe luna iunie 2021 Vizualizare hotărâre
42 Hotărârea nr. 50 din 28.06.2021 privind validarea Dispoziției primarului comunei nr. 230 din 14.06.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocnitei in data de 14.06.2021 Vizualizare hotărâre
43 Hotărârea nr. 49 din 23.06.2021 privind prelungirea scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-I.FN. pentru investiția Modernizare, renovare și dotare cămin cultural în sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
44 Hotărârea nr. 48 din 23.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Gura Ocniţei, județul Dâmbovița pentru sedinta extraordinara din data de 23 iunie 2021 Vizualizare hotărâre
45 Hotărârea nr. 47 din 27.05.2021 privind aprobarea raportului administratorului cu privire la activitatea economico-financiară, a situațiilor financiare pe anul 2020, ale S.C. PRES SERV GURA OC Vizualizare hotărâre
46 Hotărârea nr. 46 din 27.05.2021 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de prestări servicii ale S.C. PRES SERV GURA OCNIȚEI S.R.L pentru anul 2021 Vizualizare hotărâre
47 Hotărârea nr. 45 din 27.05.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi Vizualizare hotărâre
48 Hotărârea nr. 44 din 27.05.2021 privind validarea Dispoziției primarului comunei nr. 196 din 10.05.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Ocnitei in data de 10.05.2021 Vizualizare hotărâre
49 Hotărârea nr. 43 din 27.05.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul I 2021 Vizualizare hotărâre
50 Hotărârea nr. 42 din 22.04.2021 privind prelungirea scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-I.FN. pentru investiția “ Amenajare exterioară, peisagistică și dotare mobilier urban aferent spațiului Cămin cultural Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
51 Hotărârea nr. 41 din 22.04.2021 privind angajamentul de a suporta cheltuielile eligibile si neeligibile actualizate ca urmare a emiterii dispozitie de santier nr.1 16.03.2021, aferente proiectul Vizualizare hotărâre
52 Hotărârea nr. 40 din 22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Gura Ocniţei, județul Dâmbovița in perioada mai 2021 – iulie 2021 Vizualizare hotărâre
53 Hotărârea nr. 39 din 22.04.2021 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public Vizualizare hotărâre
54 Hotărârea nr. 38 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr. 15 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Vizualizare hotărâre
55 Hotărârea nr. 37 din 22.04.2021 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr. 15 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Vizualizare hotărâre
56 Hotărârea nr. 36 din 22.04.2021 privind aprobarea tipului, numărului și a cuantumului burselor ce se vor acorda elevilor Vizualizare hotărâre
57 Hotărârea nr. 35 din 22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale prin indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu cota de 2,6% reprezentand indicele de inflatie Vizualizare hotărâre
58 Hotărârea nr 34 din 22.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gura Ocniței și estimările pe anii 2022-2024 Vizualizare hotărâre
59 Hotărârea nr. 33 din 05.04.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gura Ocnitei nr. 19 din 11.02.2021 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic de execuție Vizualizare hotărâre
60 Hotărârea nr. 32 din 05.04.2021 privind angajamentul de a suporta cheltuielile eligibile si neeligibile actualizate Vizualizare hotărâre
61 Hotărârea nr. 31 din 31.03.2021 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public Vizualizare hotărâre
62 Hotărârea nr. 30 din 31.03.2021 privind aprobarea regulamentului cadru de concesionare a bunurilor proprietate publică și privată ale comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
63 Hotărârea nr. 29 din 31.03.2021 privind rectificarea cartii funciare nr. 73639 Gura Ocnitei in sensul radierii dreptului de proprietate al Comunei Gura Ocnitei Vizualizare hotărâre
64 Hotărârea nr. 28 din 23.03.2021 privindaprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ teritorială Gura Ocniței și Asociația Legendele Neamului Românesc Vizualizare hotărâre
65 Hotărârea nr. 27 din 25.02.2021 privind vânzarea cu plata în rate a unui spațiu cu destinația de locuință din comuna Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, nr. 31, către actualul chiriaș Vizualizare hotărâre
66 Hotărârea nr. 26 din 25.02.2021 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată” Vizualizare hotărâre
67 Hotărârea nr. 25 din 25.02.2021 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Gura Ocniței și a participării Consiliului Local al UAT Gura Ocniței la cofinanțare Proiectului regional Vizualizare hotărâre
68 Hotărârea nr. 24 din 25.02.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Dâmbovița Vizualizare hotărâre
69 Hotărârea nr. 23 din 25.02.2021 privind aprobarea raportului asupra activității desfășurate de Biblioteca Comunală Gura Ocniței în anul 2020 Vizualizare hotărâre
70 Hotărârea nr. 22 din 25.02.2021 privind aprobarea Calendarului evenimentelor socio-culturale al Căminului Cultural Gura Ocniței pentru anul 2021 Vizualizare hotărâre
71 Hotărârea nr. 21 din 25.02.2021 privind desemnarea reprezentantului proprietarilor de terenuri în cadrul Comisiei locale de fond funciar Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
72 Hotărârea nr. 20 din 11.02.2021 privind achiziționarea prin atribuire directă a unor servicii de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
73 Hotărârea nr. 19 din 11.02.2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza proiect tehnic de execuție al obiectivului de investiții ”Modernizare și dotare grădiniță cu program normal Gura Ocniței” Vizualizare hotărâre
74 Hotărârea nr. 18 din 11.02.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare Vizualizare hotărâre
75 Hotărârea nr. 17 din 11.02.2021 privin modificarea ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Vizualizare hotărâre
76 Hotărârea nr. 16 din 11.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței în perioada februarie 2021 - aprilie 2021 Vizualizare hotărâre
77 Hotărârea nr. 15 din 28.01.2021 privind convocarea adunării generale a proprietarilor din comuna Gura Ocniței, în vederea desemnării unui reprezentant al acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Vizualizare hotărâre
78 Hotărârea nr. 14 din 28.01.2021 privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, la nivelul local, pentru anul 2021 Vizualizare hotărâre
79 Hotărârea nr. 13 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Gura Ocniței datorate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vizualizare hotărâre
80 Hotărârea nr. 12 din 28.01.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare hotărâre
81 Hotărârea nr. 11 din 28.01.2021 privind angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile actualizate ca urmare a emiterii dispoziției de șantier nr. 3 52 din 16.11.2020 aferente proiectului Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural Săcuieni Vizualizare hotărâre
82 Hotărârea nr. 10 din 28.01.2021 privind desemnarea unor consilieri locali în vederea constituirii Comisiei locale pentru aplicarea Lergii nr. 15-2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuințe proprietate personală Vizualizare hotărâre
83 Hotărârea nr. 9 din 28.01.2021 privind modificarea unei clauze a Contractului de închiriere nr. 7690 din 09.08.2013 încheiat între Consiliul Local al comunei Gura Ocniței și SC GDF SUEZ ENERGY Vizualizare hotărâre
84 Hotărârea nr. 8 din 28.01.2021 privind prelungirea termenului contractului de comodat nr. 1236 din 04.02.2019, modificat prin act adițional nr. 1, încheiat între Primăria Gura Ocniței și D.G.A.S.P.C. Vizualizare hotărâre
85 Hotărârea nr. 7 din 28.01.2021 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare grillei de salarizare salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Vizualizare hotărâre
86 Hotărârea nr. 6 din 28.01.2021 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
87 Hotărârea nr. 5 din 28.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul IV 2020 Vizualizare hotărâre
88 Hotărârea nr. 4 din 14.01.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Achiziționare echipament de proetcție dispozitive medicale pentru unități de învățământ din comuna Gura Ocniței Vizualizare hotărâre
89 Hotărârea nr. 3 din 07.01.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Gura Ocniței a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor Vizualizare hotărâre
90 Hotărârea nr. 2 din 07.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Gura Ocniței din anul 2020 pentru anu 2021 Vizualizare hotărâre
91 Hotărârea nr. 1 din 07.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Gura Ocniței a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2020 Vizualizare hotărâre