Proiect – Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunei Gura Ocniței prin Programul Operațional Capital Uman

Proiect – Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunei Gura Ocniței prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 4.579.315,76 lei (aproximativ 1 milion euro).

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea comunitară prin măsuri integrate, promovarea incluziunii sociale, creșterea accesului pe piața muncii, dezvoltarea anteprenoriatului pe piața muncii, creșterea accesului la acordarea de asistență juridică. Pentru adulți și copii, proiectul își propune să asigure un nivel cât mai ridicat al serviciilor socio-medicale.