Taxe si impozite

Documente

Nu rata șansa de a beneficia până pe 31 martie de bonificația de 10% pentru plata integrală impozitelor și taxelor pe an

Nu rata șansa de a beneficia până pe 31 martie de bonificația de 10% pentru plata integrală impozitelor și taxelor pe an

Declarație fiscală pentru stabulirea taxei pentru afișaj în scop reclamă și publicitate

Declarație fiscală pentru stabulirea taxei pentru afișaj în scop reclamă și publicitate

Declarație fiscală pentru stabilirea impozituui taxei pe mijloace de transport

Declarație fiscală pentru stabilirea impozituui taxei pe mijloace de transport

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale cu destinație mixtă afl

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale cu destinație mixtă afl

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădire

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădire

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

Hotărârea nr. 121 din 15.10.2018 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiunilor fiscale pentru contribuabilii pe

Hotărârea nr. 121 din 15.10.2018 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiunilor fiscale pentru contribuabilii pe

Hotărârea nr. 121 din 25.10.2018 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii pers

Hotărârea nr. 121 din 25.10.2018 privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii pers

Hotărârea nr. 125 din 25.10.2018 privind inventarierea terenurilor care fac obiectul Legii nr. 15-2003- privind sprijinu

Hotărârea nr. 125 din 25.10.2018 privind inventarierea terenurilor care fac obiectul Legii nr. 15-2003- privind sprijinu

Hotărârea nr. 126 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor în vederea const

Hotărârea nr. 126 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor în vederea const

Dispoziâia nr. 287 din 31.07.2019 privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern manageria

Dispoziâia nr. 287 din 31.07.2019 privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern manageria

Hotărârea nr. 151 din 19.12.2018 privind modificarea art.1 din HCL 78 din 29.06.2018, privind stabilirea impozitelor și

Hotărârea nr. 151 din 19.12.2018 privind modificarea art.1 din HCL 78 din 29.06.2018, privind stabilirea impozitelor și