Urbanism

Documente

Proces-verbal de afișare

Proces-verbal de afișare

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Anunț public privind luarea deciziei de evaluare a impactului asupra mediului

Anunț public privind luarea deciziei de evaluare a impactului asupra mediului

Informare

Informare

Anunț public privind solicitarea acordului de mediu pentru proiectul Conductă gaze 3”x2 km Bucșani Dealul Bătrân

Anunț public privind solicitarea acordului de mediu pentru proiectul Conductă gaze 3”x2 km Bucșani Dealul Bătrân

Raport final

Raport final

Anunț etapă finală

Anunț etapă finală

Raport - informarea și consultarea publicului în etapa pregătiroare privind Intenția de elaborare și elaborare program P

Raport - informarea și consultarea publicului în etapa pregătiroare privind Intenția de elaborare și elaborare program P

Anunț intenție

Anunț intenție

Anunț intenție și documentare

Anunț intenție și documentare

Nomenclator stradal

Nomenclator stradal